Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-06-13 08:10:08
Powrót do projektu

Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont

status:


Dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na wszystkich lokalnych ulicach jednokierunkowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.98358631134
szerokość geograficzna: 52.275785655402

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ulice: Bieniewicka, DembińskiegoPaska, Drohicka, Kożmiana, Mysłowicka, Paska, Sułkowskiego i Święcickiego Sułkowskiego, Koźmiana

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Dopuszczenie ruchu rowerowego "pod prąd" na wszystkich jednokierunkowych ulicach lokalnych na Żoliborzu - za pomocą znaków pionowych (tabliczki "nie dotyczy rowerów"). Ponadto przy okazji na ulicy Drohickiej po parzystej stronie warto ustawić na chodniku słupki powstrzymujące kierowców przed nielegalnym parkowaniem (blokowane jest dojście do szkoły podstawowej).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem po Żoliborzu i dojazd do domu, a przy okazji zwiększy się bezpieczeństwo ruchu.

Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych jest bezpieczne - kierowca i rowerzysta doskonale się widzą jadąc z przeciwnych kierunków, a szerokość roweru umożliwia bezpieczne minięcie się (inaczej niż w przypadku samochodu jadącego pod prąd).

W poprzednich edycjach BP analogiczne projekty zostały wybrane w wielu dzielnicach Warszawy. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80%. W Gdańsku takie rozwiązanie jest już na 140 ulicach, a w Radomiu na 50.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychTabliczki "nie dotyczy rowerów" + montaż: 1000 zł za skrzyżowanie. Liczba skrzyżowań: 14 Łączy koszt: 14 000 zł Słupki na chodniku po parzystej stronie ulicy Drohickiej (odcinek 70 metrów): 7 000 zł

W oparciu o opracowaną „Koncepcję rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy wraz z analizą ruchu” oszacowano wstępne koszty przedsięwzięcia opisanego we wniosku: koszty projektów Wnioskodawcy po weryfikacji wg Koncepcji 57000 zł+12000 koszt projektów czasowej org. ruchu+350 koszt oznakowania graficznego projektu, trybik x 1,23 VAT = 85 300,50 zł brutto.


Całkowity koszt projektu: 85 300,50

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Uzupełnienie, naprawa, wymiana znaków drogowych, odnawianie oznakowania poziomego.

Koszty eksploatacji - 1000 zł/rok
Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki