Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-04-15 08:03:50
Powrót do projektu

Doposażenie placówek oświatowych na Zielonym Ursynowie

status:


Doposażenie Przedszkola 79, Szkoły Podstawowej nr 96 oraz Gimnazjum nr 91 w pomoce dydaktyczno -praktyczne

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ul. Kajakowej 10 i ul. Sarabandy 16/22

Istotne informacje o lokalizacji

Przedszkole nr 79 mieści się przy ul. Kajakowej 10, Szkoła Podstawowa nr 96 mieści się przy ul. Sarabandy 16/22, Gimnazjum nr 91 mieści się przy ul. Kajakowej 10


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W wyżej wymienionych placówkach oświatowych skorzystają na realizacji tego projektu wszystkie dzieci uczące się na Zielonym Ursynowie. Dostępność zależna jest od godzin pracy szkół i przedszkola.


Pełny opis projektu

Projekt składa się z trzech mniejszych projektów.

Przedszkole nr 79 przy ul. Kajakowej 10 ma stare, wysłużone i niebezpieczne dla dzieci podłoże na placu zabaw.W naszym projekcie chcemy wymienić nawierzchnię na gumową. Pozwoli to na zachowanie bezpiecznego przebywania i komfortu najmłodszych mieszkańców Zielonego Ursynowa. Na terenie placu zabaw chcemy też ustawić nowe oświetlenie. Wykonanie podłoża ze specjalnych gumowych mat, pozwoliłoby na bezpieczne spędzanie czasu na placu zabaw.

Szkoła podstawowa nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 ma wysłużony plac zabaw, oraz słaby monitoring szkolny. Chcemy wymiany urządzeń zabawowych, oraz profesjonalnego monitoringu, wewnątrz i na zewnątrz szkoły. W szkole przy ul Sarabandy plac zabaw zainstalowany był kilka lat temu. Teraz jest już wysłużony i wymaga ciągłych napraw. Nowy plac zabaw ucieszyłby dzieci, oraz poprawił bezpieczeństwo podczas korzystania z tego miejsca. Monitoring w szkole podstawowej potrzebny jest do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczących się w tej szkole. Monitoring pomógłby w zapewnieniu ochrony dziecięcym rowerkom, oraz pozwoliłby na monitorowanie terenu wokół szkoły , zwłaszcza po godzinach pracy szkoły. Przebywające wieczorami na terenie szkoły osoby , często dokonują różnych zniszczeń na terenie szkolnym. Monitoring pozwoliłby wychwycić takie osoby, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na tym terenie.Gimnazjum nr 91 przy ul . Kajakowej ma wyeksploatowaną siłownię , na której cały czas ćwiczą dzieci. Chcemy wymienić wysłużony sprzęt na nowy , bezpieczny i dostosowany do wieku zestaw do ćwiczeń.

Gimnazjum potrzebuje nowego sprzętu do wyposażenia siłowni, ponieważ obecny sprzęt ma już swoje lata i wymaga ciągłej konserwacji, a co za tym idzie nie jest w ciągłym dostępie dla uczniów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Placówki oświatowe na Zielonym Ursynowie wymagają doposażenia ze względu na wysłużenie poszczególnych elementów wyposażenia . Przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum na Zielonym Ursynowie , to placówki rodzinne. Z tych placówek korzystają w poszczególnym okresach życia wszyscy mieszkańcy Zielonego Ursynowa. Najpierw mały mieszkaniec idzie do Przedszkola przy ul. Kajakowej, później do Szkoły podstawowej przy ul . Sarabandy, a później trafia do Gimnazjum. Wszystkie te placówki przyjmują dzieci z tego rejonu i służą nam przez wiele lat. Poszczególne elementy mojego projektu tak jak te placówki, też będą służyły wszystkim mieszkańcom Zielonego Ursynowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przedszkole:

- wymiana nawierzchni na gumową

wykonanie podbudowy 160m2 x 80 zł/m2 = 12 800 zł netto

nawierzchnia gumowa 160 m2 x 300 zł/m2 = 48 000 zł netto

cokół betonowy 30mb x 80 zł/mb = 2 400zł netto

cena za całość brutto 77 736 zł

lampy typu ,,Rosa" 12 sztuk = 42 000 złSzkoła podstawowa nr 96:

- nowy plac zabaw koszt wykonania i zainstalowania nowych zabawek 120 000 zł

- monitoring szkolny 31 352,70 złGimnazjum nr 96

- siłownia sprzęt razem z kompletem do unihokeja 192 650 zł


Całkowity koszt projektu: 463 378,70 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • CCF20160115_00007.jpg
  • 6565.PNG