Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-06-09 10:13:00
Powrót do projektu

ZAKUP KSIĄŻEK NOWOŚCI DLA WYPOŻYCZALNI NR 100, UL. ZWYCIĘZCÓW 46

status:


ZAKUP 360 KSIĄŻEK NOWOŚCI DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA WYP. NR 100 UL. ZWYCIĘZCÓW 46

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ZWYCIĘZCÓW 46

Istotne informacje o lokalizacji

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA, WYPOŻYCZALNIA NR 100, UL. ZWYCIĘZCÓW 46


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

(np: godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, Wypożyczalnia Nr 100 jest placówką edukacyjno-kulturalną ogólnodostępną. Mogą z niej korzystać osoby zarówno zameldowane w Warszawie, a także osoby zamieszkujące w stolicy czasowo. Podstawą zapisu jest dowód osobisty, leg. studencka lub umowa o pracę. Wypożyczalnia jest czynna 5 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie. pon., śr., pt. – 13.00-19.00;

wt. , czw. 10.00-16.00


Pełny opis projektu

Dzięki realizacji projektu Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla będzie mogła zakupić wiele interesujących i wartościowych książek, które wzbogacą księgozbiór. Biblioteka planuje zakup 360 nowości wydawniczych. Pragniemy wyjść naprzeciw różnym potrzebom i zainteresowaniom czytelników, dlatego z pieniędzy uzyskanych dzięki projektowi będą zakupione książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy (np. filozofia, psychologia, marketing, fizyka, film i inne) oraz powieści (beletrystyka) dla grup wiekowych. Biblioteka przewiduje systematyczny zakup nowości w ciągu całego roku 2017 z podziałem na 12 miesięcy. Zakup większej ilości nowych tytułów, stanowiłby uzupełnienie okrojonych zakupów z budżetu ogólnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, Wypożyczalnia Nr 100 na koniec 2015 roku zarejestrowała 1563 czytelników i zakupiła 395 książek, co w przybliżeniu daje szacunkową liczbę 4 czytelników, którzy przypadają na jedną książkę. Na niektóre tytuły czytelnicy oczekują w kolejce nawet pół roku, pomimo, że korzystają z innych wypożyczalni. Chcemy poprawić statystyki jak również zredukować kolejki, o których mowa była powyżej. Niestety ograniczony budżet nie pozwala na zaspokojenie potrzeb czytelniczych oraz wzbogacanie księgozbioru w wartościowe książki na czym bardzo nam zależy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Planowane zakupy wyglądają następująco:

30 tytułów miesięcznie razy (pomnożone) średnia cena książki 30 zł.

30 sztuk x 30 zł = 900 miesięcznie

30 sztuk x 12 miesięcy = 360 książek

12 m-cy x 900 zł = 10,800 zł ( w skali roku)


Całkowity koszt projektu: 10 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • LIST INTENCYJNY.pdf