Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2016-06-13 10:47:35
Powrót do projektu
Spacer Al

Kosze na odpadki oraz ławki wzdłuż al. Rzeczypospolitej

status:


Al. Rzeczypospolitej jest jedną z głównych ulic Wilanowa, przy której prowadzą chodniki i ścieżki rowerowe po obu jej stronach oraz usytuowana jest Świątynia Opatrzności Bożej. Z tych powodów aleja jest bardzo intensywnie uczęszczana przez pieszych i rowerzystów. Doposażenie tej ulicy w małą architekturę jest dlatego koniecznością.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.074931621552
szerokość geograficzna: 52.15792714051

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Al. Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej, po obu stronach.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców, turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. Rzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie kilku ławek.


Pełny opis projektu

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców oraz licznych w tym obszarze turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. Rzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach łącznie 16 koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie 10 ławek. Ulokowanie małej architektury winno wynikać z możliwości usytuowania koszy i ławek bez kolizji z przepisami ruchu drogowego, wymogami zarządcy drogi (ZDM) oraz byc funkcjonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbałość o kulturę użytkowania przestrzeni publicznej, dbałość o zieleń miejską, a także walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Mozliwość korzystania przez pieszych i rowerzystów z ławek (np. postój, odpoczynek, pomoc dziecku, etc)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychMontaż i zakup koszy: 16 x 551 PLN = 8816 PLN Montaż i zakup ławek z oparciem: 10 x 990 = 9900 PLN

10 x kosz betonowy okrągły z otokiem 55l (cena zakupu, dostawy, ustawienia, rocznej eksploatacji) = 14 871,00 zł brutto

10 x ławka z oparciem (cena zakupu, dostawy, montażu, rocznej eksploatacji: drobne naprawy, mycie, malowanie) = 13 587,50 zł brutto

Koszt oznakowania (naklejki-trybiki) 10 koszy i 10 ławek = 492,00 zł brutto

Łaczny koszt projektu (zakup, dostawa, montaż, oznakowanie oraz roczna eksploatacja) = 28 950,50 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 28 950,50

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty bieżacego opróżniania koszy oraz koszty remontów ławek w latach kolejnych.

Koszt rocznej eksploatacji 10 koszy (opróżnianie 1 raz dziennie) = 5 475,00 zł brutto

Koszt rocznej eksploatacji 10 ławek z oparciem (drobne naprawy, mycie) = 615,00 zł brutto

Koszt malowania 10 ławek (raz na 3 lata) = 922,50 zł brutto

Łączny roczny koszt eksploatacji projektu = 7 012,50 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 15 0007 012,00 50

Załączniki