Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-20 13:17:29
Powrót do projektu

Spacer Al. RzeczpospolitejRzeczypospolitej

status:


Al. Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej jest jedną z głównych ulic Wilanowa, przy której prowadzą chodniki i ścieżki rowerowe po obu jej stronach oraz usytuowana jest Świątynia Opatrzności Bożej. Z tych powodów aleja jest bardzo intensywnie uczęszczana przez pieszych i rowerzystów. Doposażenie tej ulicy w małą architekturę jest dlatego koniecznością.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.074931621552
szerokość geograficzna: 52.15792714051

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Al. Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Al. Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej na odcinku od ul. Adama Branickiego do Al. Wilanowskiej, po obu stronach.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców, turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. RzeczpospilitejRzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie kilku ławek.


Pełny opis projektu

Pełna ogólnodostępność dla mieszkańców oraz licznych w tym obszarze turystów. Projekt zakłada ulokowanie na wskazanym odcinku Al. RzeczpospilitejRzeczypospilitej, w pasie drogi, po obu jej stronach łącznie 16 koszy na śmieci, których aktualnie brakuje w tej okolicy. Dodatkowo, proponuje się usytuowanie 10 ławek. Ulokowanie małej architektury winno wynikać z możliwości usytuowania koszy i ławek bez kolizji z przepisami ruchu drogowego, wymogami zarządcy drogi (ZDM) oraz byc funkcjonalne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dbałość o kulturę użytkowania przestrzeni publicznej, dbałość o zieleń miejską, a także walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży w tym zakresie. Mozliwość korzystania przez pieszych i rowerzystów z ławek (np. postój, odpoczynek, pomoc dziecku, etc)


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Montaż i zakup koszy: 16 x 551 PLN = 8816 PLN

Montaż i zakup ławek z oparciem: 10 x 990 = 9900 PLN


Całkowity koszt projektu: 18 716,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty bieżacego opróżniania koszy oraz koszty remontów ławek w latach kolejnych.


Całkowity koszt eksploatacji: 15 000,00 zł

Załączniki