Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-02-03 13:17:24
Powrót do projektu

Wielka piramida linowa w Parku Młocińskim

status:


Projekt zakłada budowę wielkiej piramidy linowej na polanie w Parku Młocińskim. Jest to uzupełnienie Bielańskiego placu zabaw oddanego w 2015 r.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Polana w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów teren Bielańskiego placu zabaw

Istotne informacje o lokalizacji

Bielański plac zabaw jest zlokalizowany w Parku Młocińskim przy ul. Papirusów.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • inna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Piramida będzie zlokalizowana na Bielańskim placu zabaw, który jest ogólnodostępny i otwarty 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada doposażenie Bielańskiego placu zabaw w wielką piramidę linową o wysokości 8-10 m i podstawie o boku do 16 m. Kolorystyka lin powinna być dopasowana do istniejącego placu zabaw i nie naruszać estetyki miejsca. Miejsce szczegółowego usytuowania piramidy powinno zostać uzgodnione z Lasami Miejskimi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bielański plac zabaw powstał jako miejsce aktywności wszystkich grup wiekowych. Na oddanym placu zabaw zabrakło urządzenia zabawowego dla starszych dzieci i młodzieży. Wielka piramida linowa będzie logicznym uzupełnieniem oferty dla młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt piramidy wraz z dostarczeniem na miejsce i montażem - 90 tys. zł.


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki