Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-21 09:56:43
Powrót do projektu

Miejskie Regały Książkowe - mobilne biblioteki

status:


Projekt ma na celu stworzenie 2 Miejskich Regałów Książkowych w Ursusie. Byłyby to punkty bookcrossingu promujące czytanie i idee dzielenia się rzeczami - tu książkami - w Ursusie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.895998775959
szerokość geograficzna: 52.195574084863

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

2 Miejskie Regały Książkowe: 1) Biblioteka Publiczna w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47

2) Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27 A

Istotne informacje o lokalizacji

2 Miejskie Regały Książkowe: 1) Biblioteka Publiczna w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47

2) Biblioteka Skorosze, ul. Dzieci Warszawy 27 A


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejskie Regały Książkowe byłyby całkowicie dostępne dla wszystkich, nie wymagałaby żadnej rejestracji, i byłyby dostępne cały czas.


Pełny opis projektu

Projekt jest wzorowany na istniejących od ponad 3 lat w Poznaniu Miejskich Regałach Książkowych oraz na projekcie złożonym w BP 2015 "Wymień się książką na Ursynowie, czyli warszawska akcja bookcrossingowa" oraz funkcjonujących od wielu lat w bibliotekach publicznych Warszawy, Lublina, Krakowa, Wrocławia itp. regałach książkowych „Czytelnicy czytelnikom”Ze względu na to, że placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie skupiają ponad 18 tysięcy czytelników chcemy, żeby to środowisko było pierwszym adresatem projektu. Chodzi też o to, by książka jako dzieło sztuki była dostępna w miejscu, w którym jest otoczona szacunkiem i odpowiednim zainteresowaniem i które gwarantuje, że nie będzie postrzegana jako porzucony towar. Należy podkreślić, że w Bibliotece Publicznej w Ursusie nieformalna wymiana książek między czytelnikami odbywa się od wielu lat.

Zaowocowało to między innymi powstaniem Dyskusyjnych Klubów Książki w czterech placówkach Biblioteki.W 2 lokalizacjach Ursusa Południowego powstaną Miejskie Regały Książkowe. Każdy regał może być inny, dostosowany do otoczenia, w którym ma się znaleźć. Wszystkie jednak będą odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i dodatkowo skonstruowane tak, by chronić znajdujące się w nich książki przed niepożądanym wpływem warunków atmosferycznych. Regały będą opatrzone informacją jak z nich można korzystać - grafikami/naklejkami tłumaczącymi prosto zasadę działania bookcrossingu ("wymień się książką"). Stanęłyby w 2 lokalizacjach

Ideą regałów jest swobodna i w żaden sposób niesformalizowana wymiana książek. Na początek zostałoby zakupionych po kilka pozycji do MiRKów, dopóki mieszkańcy nie zapełniliby ich własnymi pozycjami i nie rozpoczęli wymieniania się książkami.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Książka w dalszym ciągu jest najpopularniejszą formą kontaktu z kulturą wysoką. Do dzielnicowych bibliotek publicznych w Warszawie należy ponad 40% mieszkańców a ilość wypożyczeń przekracza 7 milionów rocznie, co znacznie przewyższa ilość mieszkańców, którzy odwiedzili kina lub teatr w ciągu roku. Dzięki bibliotekom znacznie wzrosło zainteresowanie czytelnictwem elektronicznym.Stanowiska komputerowe w czytelniach bibliotek warszawskich są oblegane. Projekt Miejskie Regały Książkowe ma być dodatkowym urozmaiceniem oferty bibliotek i sprzyjać integracji środowiska czytelniczego.

Projekt powinien mieć pozytywny wpływ na ukulturalnienie Warszawy i jej mieszkańców poprzez promocję czytelnictwa i samego bookcrossingu. Podobne akcje dzielenia się książką, lecz na mniejszą skalę już działają w Polsce.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup 2 regałów: 4 000 zł

Koszt zakupu "początkowych" książek: 1 500 zł

Projekty modelu regałów terenowych: 700 zł

Projekt umiejscowienia regałów w przestrzeni miejskiej: 500 zł

Projekt infografiki i nalepki: 500 zł

Druk naklejek na regały: 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 8 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty bieżącej konserwacji będą włączone w działalność Biblioteki.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • mobilnaBiblioteka_2.jpeg
  • mirki_poznan.jpg
  • mobilnaBiblioteka_1.jpeg