Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-14 09:22:39
Powrót do projektu

BEZPIECZNA ul. Sokratesa i uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wawrzyszewie

status:


Wyznaczenie pasów postojowych, budowa wysp osłaniających przejścia dla pieszych, uzupełnienie i poprawa oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokratesa; budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Kasprowicza.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.933904646954
szerokość geograficzna: 52.288402433223

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Sokratesa, ul. Kasprowicza

Istotne informacje o lokalizacji

Pasy drogowe ulic Sokratesa i Kasprowicza


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

24h/365dni


Pełny opis projektu

Projekt dostosuje przekrój ulicy Sokratesa do obowiązujących przepisów, charakteru otoczenia i przekroju sąsiadujących ulic oraz uzupełni luki w sieci rowerowej. Obejmuje:

1. Wyznaczenie pasów postojowych na prawych pasach ul. Sokratesa. Dotychczasowy przekrój z czterema pasami ruchu i niewielką liczbą miejsc postojowych był dostosowany do przemysłowego charakteru obszaru po zachodniej stronie ulicy, obecnie jednak z obu stron występuje coraz gęstsza zabudowa mieszkaniowa. Nielegalnie parkujące samochody utrudniają korzystanie z chodników, drogi dla rowerów czy przystanków. Jednocześnie ulice stanowiące przedłużenie Sokratesa, zarówno w jedną (Przy Agorze) jak i w drugą (Conrada) stronę mają po jednym pasie ruchu w każdą stronę i parkowanie zorganizowane na pasach postojowych na jezdni. Ruch na nich jest spokojniejszy, podczas gdy na Sokratesa odbywają się wyścigi. Proponuję zorganizowanie ulicy Sokratesa analogicznie jak Przy Agorze czy Conrada - w każdą stronę po jednym pasie ruchu i pasie postojowym, z pozostawieniem drugiego pasa ruchu przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.

2. Budowę wysp osłaniających przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami Kaliszówka, Tołstoja, Rokokowa, Petofiego (dopuszczalne zastosowanie wysp prefabrykowanych). Wyspy uniemożliwią parkowanie bezpośrednio przed przejściem, wyprzedzanie na przejściu czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się ustąpić pierwszeństwa pieszym.

3. Uzupełnienie oznakowania ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Sokratesa. Istniejący asfaltowy chodnik o szerokości 4 m na niektórych fragmentach oznakowany jest jako ciąg pieszo-rowerowy. Konieczne jest uzupełnienie oznakowania ciągu na całej długości oraz oznakowanie 5 przejazdów dla rowerzystów przez drogi wewnętrzne dla zachowania ciągłości. Ciąg pieszo-rowerowy powinien prowadzić od istniejących przejazdów wzdłuż Kasprowicza do Wólczyńskiej; jeśli jednak doprowadzenie ciągu do Wólczyńskiej nie będzie możliwe bez przebudowy sygnalizacji, można zakończyć na Petofiego.

4. Budowę 150 m drogi dla rowerów po południowej stronie ul. Kasprowicza od Sokratesa do zakrętu drogi wewnętrznej równoległej do Kasprowicza, co umożliwi zachowanie ciągłości przejazdu rowerem po południowej stronie Kasprowicza od Metra Młociny do Wolumenu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sokratesa jest ulicą klasy L (lokalną), dla której przepisy nie przewidują więcej niż dwóch pasów ruchu. Systematycznie rośnie liczba wypadków i kolizji na ulicy - z 27 rocznie w latach 2010-2011 do 61 w roku 2014 (patrz załączony wykres). Projekt częściowo uspokoi ruch, zniechęcając do wyścigów z prędkościami znacznie przekraczającymi 50 km/h. Zapewni rezerwę miejsc postojowych dla mieszkańców, odwiedzających i klientów. Ułatwi przekraczanie ulicy pieszym, w szczególności dojście do szkoły czy na przystanek. Rowerzystom z Wawrzyszewa zapewni możliwość dojazdu do drogi dla rowerów w Kasprowicza bez konieczności dwukrotnego pokonywania jezdni Sokratesa. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników drogi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oznakowanie pasów postojowych: 2 x 750 m x 7 tys. zł/100 m (przyjęto dolną granicę kosztów pasa rowerowego, ze względu na brak konieczności malowania nawierzchni na czerwono) = 105 tys. złWyspy osłaniające przejścia dla pieszych: 2 x 5 x 2,5 tys. zł = 25 tys. złOznakowanie przejazdów dla rowerów: 5 x 2 tys. zł = 10 tys. złBudowa 150 m drogi dla rowerów: 75 tys. złRazem 215 tys. zł.


Całkowity koszt projektu: 215 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • sokratesa-niekompletne_oznakowanie_cpr.jpg
  • sokratesa-zastawiony_przystanek.jpg
  • sokratesa-zdarzenia_drogowe_2010-2014.png