Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:07:55
Powrót do projektu

BEZPIECZNA ul. Sokratesa i uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wawrzyszewie

status:


Wyznaczenie pasów postojowych, budowa wysp osłaniających przejścia dla pieszych, uzupełnienie i poprawa oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokratesa

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.929255485535
szerokość geograficzna: 52.285329892203

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Sokratesa

Istotne informacje o lokalizacji

Pas drogowy ul. Sokratesa


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

24h/365dni


Pełny opis projektu

Projekt dostosuje przekrój ulicy Sokratesa do obowiązujących przepisów, charakteru otoczenia i przekroju sąsiadujących ulic oraz uzupełni luki w sieci rowerowej. Obejmuje:

1. Wyznaczenie pasów postojowych na prawych pasach ul. Sokratesa. Dotychczasowy przekrój z czterema pasami ruchu i niewielką liczbą miejsc postojowych był dostosowany do przemysłowego charakteru obszaru po zachodniej stronie ulicy, obecnie jednak z obu stron występuje coraz gęstsza zabudowa mieszkaniowa. Nielegalnie parkujące samochody utrudniają korzystanie z chodników, drogi dla rowerów czy przystanków. Jednocześnie ulice stanowiące przedłużenie Sokratesa, zarówno w jedną (Przy Agorze) jak i w drugą (Conrada) stronę mają po jednym pasie ruchu w każdą stronę i parkowanie zorganizowane na pasach postojowych na jezdni. Ruch na nich jest spokojniejszy, podczas gdy na Sokratesa odbywają się wyścigi. Proponuję zorganizowanie ulicy Sokratesa analogicznie jak Przy Agorze czy Conrada - w każdą stronę po jednym pasie ruchu i pasie postojowym, z pozostawieniem drugiego pasa ruchu przed skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.

2. Budowę wysp osłaniających przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami Kaliszówka, Tołstoja, Rokokowa, Petofiego. Wyspy uniemożliwią parkowanie bezpośrednio przed przejściem, wyprzedzanie na przejściu czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się ustąpić pierwszeństwa pieszym.

3. Uzupełnienie oznakowania ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Sokratesa. Istniejący asfaltowy chodnik o szerokości 4 m na niektórych fragmentach oznakowany jest jako ciąg pieszo-rowerowy. Konieczne jest uzupełnienie oznakowania ciągu na całej długości oraz oznakowanie 5 przejazdów dla rowerzystów przez drogi wewnętrzne dla zachowania ciągłości. Ciąg pieszo-rowerowy powinien prowadzić od istniejących przejazdów wzdłuż Kasprowicza do Wólczyńskiej; jeśli jednak doprowadzenie ciągu do Wólczyńskiej nie będzie możliwe bez przebudowy sygnalizacji, można zakończyć na Petofiego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Sokratesa jest ulicą klasy L (lokalną), dla której przepisy nie przewidują więcej niż dwóch pasów ruchu. Systematycznie rośnie liczba wypadków i kolizji na ulicy - z 27 rocznie w latach 2010-2011 do 61 w roku 2014 (patrz załączony wykres). Projekt częściowo uspokoi ruch, zniechęcając do wyścigów z prędkościami znacznie przekraczającymi 50 km/h. Zapewni rezerwę miejsc postojowych dla mieszkańców, odwiedzających i klientów. Ułatwi przekraczanie ulicy pieszym, w szczególności dojście do szkoły czy na przystanek. Rowerzystom z Wawrzyszewa zapewni możliwość dojazdu do drogi dla rowerów w Kasprowicza bez konieczności dwukrotnego pokonywania jezdni Sokratesa. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo i wygodę wszystkich użytkowników drogi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Oznakowanie pasów postojowych, wraz z zapewnieniem dojść do miejsc postojowych: 255 tys. zł

Wyspy osłaniające przejścia dla pieszych: 80 tys. zł

Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego: 10 tys. zł

Dokumentacja projektowa: 50 tys. zł

Razem 395 tys. zł.


Całkowity koszt projektu: 395 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie oznakowania


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

  • sokratesa-niekompletne_oznakowanie_cpr.jpg
  • sokratesa-zastawiony_przystanek.jpg
  • sokratesa-zdarzenia_drogowe_2010-2014.png
  • sokratesa-mapa.jpg