Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-27 15:52:25
Powrót do projektu

Klub Wielopokoleniowy Oleandrów

status:


Celem projektu jest zorganizowanie przestrzeni śródmiejskiej, dostępnej zarówno dla seniorów, jak i dorosłych, młodzieży i dzieci – przestrzeni wielopokoleniowej. W Klubie byłyby dostępne prasa, gry (szachy), kawa, herbata. Byłoby to miejsce dyskusji i spotkań świątecznych przy muzyce i małej gastronomii, miejsce klubu literackiego i filmowego, wspólnych zabaw.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Lokalizacja: Marszałkowska 19, lub inny alternatywny adres w kwartale ulic: Boya - Oleandrów - Waryńskiego - Marszałkowska (najlepiej z parterowym wejściem od ulicy Oleandrów , pow. 151,10 m2

Istotne informacje o lokalizacji

Miejsce łatwo dostępne dla seniorów z wejściem od ulicy na parterze, najchętniej przy ul. Marszałkowskiej 19 – pomieszczenia byłej filii DKŚ „Klubu Na Marszałkowskiej”, obecnie lokalu pustego od ponad roku.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce ogólnodostępne, zarówno dla seniorów, jak i dorosłych, młodzieży i dzieci – jako przestrzeń wielopokoleniowa. Szczegółowe zasady korzystania zostaną wypracowane przez powołaną specjalnie w tym celu Radę Programową „Klubu Wielopokoleniowego Oleandrów” wyłonioną spośród aktywnych okolicznych mieszkańców i we współpracy z Domem Kultury Śródmieście.


Pełny opis projektu

Utworzenie „Klubu Wielopokoleniowego Oleandrów” jest pilną potrzebą dnia dzisiejszego dla zapewnienia przestrzeni dla spotkań i kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców wszystkich pokoleń tej części Południowego Śródmieścia, i nie tylko. Zapewniłby równowagę dla całej ulicy Oleandrów, która w ostatnich kilku latach podlega dynamicznym pozytywnym przemianom. W większości są tu kawiarnie i małe restauracje, dedykowane młodzieży. Daje się wyraźnie odczuć brak odpowiedniej przestrzeni dla mieszkańców pozostałych przedziałów wiekowych: dzieci, dorosłych i seniorów. Okoliczni sąsiedzi mają żywo w pamięci „Klub Na Marszałkowskiej”, gdzie sami jako dzieci uczyli się gry w szachy, czy korzystali z pracowni plastycznej, lub kółka teatralnego.

Proponowana formuła dla „Klubu Wielopokoleniowego Oleandrów” to miejsce otwarte dla wszystkich, w którym można będzie poczytać prasę, skorzystać z komputera, napić się kawy, coś zjeść, spotkać się z przyjaciółmi, nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Ale także działałby tu klub literacki i klub filmowy z projekcjami interesujących filmów dokumentalnych (mamy już bardzo pozytywne doświadczenia z kinem plenerowym na Skwerze Oleandrów realizowanym we współpracy z „Kinem w Trampkach”). Debaty na współczesne tematy, wymiana poglądów między młodym a starszym pokoleniem, próba wzajemnego poznania i zrozumienia postaw byłyby istotną wartością tego miejsca.

Istotnym także byłoby powierzenie prowadzenia Klubu osobom starszym, przy współudziale młodszych. Atmosferę i klimat klubokawiarni zapewniałaby spokojna relaksacyjna muzyka i przytulny wystrój wnętrza dostosowany także dla osób starszych (wygodne fotele i krzesła). Przy Klubie działałby także punkt informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w mieście: spotkaniach, debatach, koncertach, warsztatach. Program i zakres działania Klubu będzie można rozszerzać w trakcie jego funkcjonowania - dla dostosowania go do bieżących potrzeb i realizacji nowych propozycji i pomysłów jego bywalców. Tym zajmowałaby się, powołana specjalnie w tym celu, Rada Programowa „Klubu Wielopokoleniowego Oleandrów” wyłoniona spośród aktywnych okolicznych mieszkańców i we współpracy z Domem Kultury Śródmieście.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

„Klub Na Marszałkowskiej” pod adresem Marszałkowska 19, (wejście od ul. Oleandrów), istniał jako miejsce spotkań mieszkańców wszystkich pokoleń od dziesiątków lat i bardzo go obecnie brakuje.

Tutaj było miejsce naszych spotkań świątecznych, miejsce i siedziba Klubu Seniora, Koła Związku Emerytów i Rencistów, tutaj miały siedzibę chóry seniorów, dzieci korzystały z kółka szachowego, miejsce okresowych spotkań i konsultacji z radnymi, przedstawicielami służb porządkowych, miejsce spotkań mieszkańców. Klub był także znanym ośrodkiem literackim z regularnymi spotkaniami literackimi z twórcami, minirecitale piosenki literackiej, warsztaty i teatry poetyckie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Lokal o powierzchni ok. 200 m.kw. (czynsz) – 30.000 zł. 2. Remont – dla przystosowania lokalu - 40.000 zł. 3. Koszt mediów - 15.000 zł. 4. Wyposażenie (komputer, rzutnik, prasa, meble) - 50.000 zł. 5. Dwa etaty - 90.000 zł.

1Remont lokalu 100.000,-

Wyposażenie 80.000,-

Pracownicy (+ZUS+ inne pochodne) 120.000

Materiały eksploatacyjne, czystościowe, biurowe 10.000,-

Sprzątanie 12.000,-

Monitoring 3500,-

Internet, telefon 2400,-

Czynsz, podatek od nieruchomości 37.130,-

Energia 6000,-

Program 30.000,-

RAZEM: 401.030


Całkowity koszt projektu: 401 030,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach1. Lokal (czynsz) - 30.000 zł. 2. Media - 15.000 zł. 3. Dwa etaty - 90.000 zł.

Koszt w roku następnym: 233.030 (poz. remonty i konserwacje 10.000, wyposażenie 2.000, reszta jak w 2017)


Całkowity koszt eksploatacji: 233 030,00 zł

Załączniki