Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-11 15:01:00
Powrót do projektu

DeKUPAż Mokotowski - likwidacja psich kup na Skwerze im. A. Słonimskiego przy ul. Narbutta.

status:


Projekt ma na celu likwidację psich odchodów z trawników i alejek Skweru im. A. Słonimskiego za pomocą instalacji tabliczek informacyjnych, dystrybutorów z torebkami oraz śmietników na odchody. Cztery centralne trawniki zostaną ogrodzone niskim płotkiem, aby ograniczyć dostęp zwierząt i umożliwić rozłożenie koca, leżaka oraz zabawy dzieci.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.011524200439
szerokość geograficzna: 52.205433696662

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Skwer im. Antoniego Słonimskiego przy ul. Narbutta

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • dorośli
  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer jest ulokowany na gruncie miejskim, nie jest ogrodzony i pozostanie ogólnodostępny. Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie dostępności 4 trawników dla piesków w zamian za ich udostępnienie dla osób, które chciałyby usiąść na trawie, a niekoniecznie na kupie. Pozostałe trawniki będą dostępne dla psów. Utrzymanie trawników w czystości umożliwi organizowanie różnego typu aktywności na trawie, np lepienie bałwana, gimnastyka, zabawy, pikniki.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu likwidację psich odchodów z trawników i alejek Skweru im. A. Słonimskiego za pomocą podziału trawników na dwie strefy:

1) dostępną dla dzieci i dorosłych, z zakazem wyprowadzania psów, oraz

2) dostępną dla psów.

Trawniki strefy nr 1) zostaną ogrodzone niskim, metalowym płotkiem ogrodowym utrzymanym w stylistyce balustrad istniejących wokół kina Iluzjon tak, aby ograniczyć dostęp zwierząt i aby było możliwe rozłożenie na nich koca lub leżaka oraz bezpieczne zabawy dzieci na trawie i na śniegu.

Obydwie strefy „trawnikowe” zostaną oznakowane za pomocą tabliczek informujących o ich przeznaczeniu. Dodatkowo przewiduje się ustawienie 4 dystrybutorów z biodegradowalnymi torebkami na odchody oraz 4 dodatkowych śmietników w ich sąsiedztwie. Dystrybutory będą zlokalizowane w 4 punktach przy wejściach/wyjściach ze Skweru. Na dystrybutorach przewiduje się naklejenie informacji o zasadach wyprowadzania psów na Skwerze.

Strefy trawnikowe i drobna infrastruktura zostały oznaczone na załączonej mapce.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zanieczyszczenie Skweru im. A Słonimskiego psimi odchodami uniemożliwia aktywne z niego korzystanie. Zastosowanie stałych i trwałych elementów informacyjno-edukacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla właścicieli psów sprawi, że okoliczni mieszkańcy i goście będą mogli w pełni cieszyć się urokiem tego miejsca.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Uzgodniono, że dystrybutory oznaczają kosze na psie odchody. Ogrodzenie trawników ma być wygrodzone płotkami metalowymi nie drewnianymi o wys. ok. 30 cm. Spowoduje to zwiększenie zakładanego kosztu montażu ogrodzenia z 40zł/mb do 100zł/mb.

W związku z powyższym realizacja projektu będzie wyglądała następująco:1) 24 dwustronnych tabliczek informacyjno-edukacyjnych: 24x60 zł = 1 440 zł

2) 4 nowe kosze śmietnikowych: 4x1000 = 4 000 zł

3) 4 dystrybutory z torebkami na odchody: 4x1500 zł = 6 000 zł

4) ogrodzenie niskim metalowym płotkiem = 494 mb x 100 zł = 49 400 zł

5) Naklejki na kosze na psie odchody z informacją o zasadach wyprowadzania psów na Skwerze (projekt i druk)= 1200 zł

Całkowity koszt projektu: 62 040,00 zł
Całkowity koszt projektu: 62 040,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji projektu w kolejnych latach:

- Drobne remonty i konserwacje płotka i tabliczek informacyjnych = 2300 zł

- Wymiana naklejek na koszach na psie odchody (4 naklejki w pierwszym roku) = 300 zł

- remonty koszy = 400 zł

Razem 3 000,00 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • BP2016_MAPA_deKUPAż_Mokotowski.pdf