Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-05-20 15:27:15
Powrót do projektu

Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy Bliskiej i inne poprawki

status:


Remont ciągu pieszo-rowerowego w rejonie budynku Mińska 15 od Mińskiej do Bliskie i Żupniczej, remont balustrady przy Jeziorku Kamionkowskim, kontraruch rowerowy na Terespolskiej, zmiana sposobu parkowania na Zamoyskiego, tablica informacyjna przy dawnym cmentarzu starowierców przy Grochowskiej, utworzenie zjazdu z parkingu przy Teatrze w al. Wedla

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.057518720627
szerokość geograficzna: 52.249052353005

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

nr dz. 3 z obrębu 3-02-05 i do działki 13 z tego samego obrębu w rejonie Mińskiej i Bliskiej, Grochowska przy Rybnej, Zieleniecka, Zamoyskiego, Terespolska (Grochowska - St. Augusta), działka 3 z obrębu 3-02-04 (parking Teatru Powszechnego)

Istotne informacje o lokalizacji

nr dz. 3 z obrębu 3-02-05 i do działki 13 z tego samego obrębu w rejonie Mińskiej i Bliskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całodobowe wszyscy, tereny publiczne.


Pełny opis projektu

Projekt polega:

1. na budowie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m umożliwającego przejście między Mińską a Bliską,

2. remoncie balustrady przy Jeziorku Kamionkowskim wzdłuż Al. Zielenickiej,

3. wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Terespolskiej opcjonalnie/częściowo jednokierunkowa droga rowerowa pomiędzy Grochowską do Stanisława Augusta,

4. zmiana sposobu parkowania na Zamoyskiego poprzez przeniesienie na jezdnie, powiększenie przestrzeni i wykorzystanie częściowo w przyszłości pod drogę rowerową (z 4 pasów potrzebne są 2)

wykorzystanie, tablica informacyjna przy dawnym cmentarzu starowierców przy Grochowskiej,

5. zamontowanie tablicy informacyjnej przy Grochowskiej przy Rybnej o tym, że był to dawny cmentarz starowierców i że został zlikwidowany w 1961 r. - tablica wzorowana na tej co na Krakowskim Przedmieściu, ale nie taka duża i tańsza (ale też nie plastikowa)

6. utworzenie zjazdu z parkingu przy Teatrze Powszechnym w al. Wedla poprzez likwidację 1 przęsła ogrodzenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to najkrótsze połączenie okolic Mińskiej przy Kamionkowskiej (bazarku) z dworcem Wschodnim. Połączenie to było od lat dopóki nie został wygrodzony teren osiedla. Wskazane w projekcie ułatwiają poruszenie się rowerem i poprawiają spójność tras, a także pieszych (1, 3, 4, 6).

Poprawiają dziedzictwo kulturowe rejonu, estetykę (pkt 2 i 5).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. 200 m x (1 km = 500 000 zł) = 100 000 zł plus projekt 8 000 zł 2. około 20 000 zł 3. łączniki rowerowe będą o długości 50 m, więc całość 30 000 zł 4. 15 000 zł (bez drogi rowerowej, jedynie zmiana organizacji ruchu, malowanie, oznakowanie, wygrodzenie) 5. tablica 4000 zł (w poprzedniej edycji była przy kontrkatedrze, ale nie została wybrana) 7. 5000 zł bo trzeba 15 m wysasfaltować Łącznie 182 000

wykonanie tablicy 5000 zł

usuniecie przęsła ogrodzenie przy Teatrze Powszechnym 5000 zł


Całkowity koszt projektu: 182 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie, odśnieżanie 1000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • bp2017 praga kamionek minska.bmp