Koordynator w dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2016-06-09 14:42:18
Powrót do projektu

Z Mińskiej na Wschodni - ciąg pieszo-rowerowy przy Bliskiej i inne poprawki

status:


Remont ciągu pieszo-rowerowego w rejonie budynku Mińska 15 od Mińskiej do Bliskie i Żupniczej, remont balustrady przy Jeziorku Kamionkowskim, kontraruch rowerowy na Terespolskiej, zmiana sposobu parkowania na Zamoyskiego, tablica informacyjna przy dawnym cmentarzu starowierców przy Grochowskiej, utworzenie zjazdu z parkingu przy Teatrze w al. Wedla

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.057518720627
szerokość geograficzna: 52.249052353005

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

nr dz. 3 z obrębu 3-02-05 i do działki 13 z tego samego obrębu w rejonie Mińskiej i Bliskiej, Grochowska przy Rybnej, Zieleniecka, Zamoyskiego, Terespolska (Grochowska - St. Augusta), działka 3 z obrębu 3-02-04 (parking Teatru Powszechnego)

Istotne informacje o lokalizacji

nr dz. 3 z obrębu 3-02-05 i do działki 13 z tego samego obrębu w rejonie Mińskiej i Bliskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Całodobowe wszyscy, tereny publiczne.


Pełny opis projektu

Projekt polega: 1. na budowie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m umożliwającego przejście między Mińską a Bliską, 2. remoncie balustrady przy Jeziorku Kamionkowskim wzdłuż Al. Zielenickiej, 3. wprowadzenie kontraruchu rowerowego na Terespolskiej opcjonalnie/częściowo jednokierunkowa droga rowerowa pomiędzy Grochowską do Stanisława Augusta, 4. zmiana sposobu parkowania na Zamoyskiego poprzez przeniesienie na jezdnie, powiększenie przestrzeni i wykorzystanie częściowo w przyszłości pod drogę rowerową (z 4 pasów potrzebne są 2) wykorzystanie, tablica informacyjna przy dawnym cmentarzu starowierców przy Grochowskiej, 5. zamontowanie tablicy informacyjnej przy Grochowskiej przy Rybnej o tym, że był to dawny cmentarz starowierców i że został zlikwidowany w 1961 r. - tablica wzorowana na tej co na Krakowskim Przedmieściu, ale nie taka duża i tańsza (ale też nie plastikowa) 6

wykonaniu tablicy informacyjnej przy ul. Grochowskiej na wysokości ul. Rybnej. Był tam zlikwidowany cmentarz starowieców.utworzenie zjazdu z parkingu przy Teatrze Powszechnym w al. Wedla poprzez likwidację 1 przęsła ogrodzenia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Jest to najkrótsze połączenie okolic Mińskiej przy Kamionkowskiej (bazarku) z dworcem Wschodnim. Połączenie to było od lat dopóki nie został wygrodzony teren osiedla. Wskazane w projekcie ułatwiają poruszenie się rowerem i poprawiają spójność tras, a także pieszych (1, 3, 4, 6).

Poprawiają dziedzictwo kulturowe rejonu, estetykę (pkt 2 i 5).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wykonanie tablicy 5000 zł

usuniecie przęsła ogrodzenie przy Teatrze Powszechnym 5000 zł


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie, odśnieżanie 1000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • bp2017 praga kamionek minska.bmp