Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 08:58:55
Powrót do projektu

Integracyjny Plac Zabaw Szyszakówza SP217

status:


Budowa placu zabaw integrującego zdrowe dzieci z dziećmi o ograniczonych możliwościach i dziećmi z niepełnosprawnością. Dostosowanie urządzeń do potrzeb dzieci i umożliwiających wspólną wesołą zabawę pomimo dzielących ich różnic oraz budujące relacje społeczne bez barier. Wykorzystane zostaną nowoczesne i ekologiczne materiały przyjaznych dla dzieci i środowiska

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.165879964828154206991196
szerokość geograficzna: 52.268619431803262733782009

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Szyszaków 40, działki obrębu 30918 o numerach: 67, 68/1, 68/3, 68/4 działka 18/7 obręb 30919, w kształcie litery L pomiędzy ul. Roty a ul. Strażacką, na tyłach SP 217 granicząca z kortami tenisowymi stadionu dawnej Kadry

Istotne informacje o lokalizacjiWąskie działki tworzące podłużną przestrzeń

Działki tworząca przestrzeń w kształcie litery L, służąca miejskiej rekreacji (górka saneczkowa). Działka znajduje się w środkowej części osiedla na osiedlu Stary Rembertów, pośród domów jednorodzinnych.w sąsiedztwie zabudowań jednorodzinnych. Działka zlokalizowana na tyłach Szkoły Podstawowej nr 217, sąsiadująca z kortami tenisowymi stadionu dawnej Kadry, pomiędzy ul. Roty a ul. Strażacką.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw będzie ogrodzony, aby zapobiec wtargnięciom zwierząt oraz w celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci użytkujących plac pod opieką rodziców lub bez bezpośredniego nadzoru.

Plac zabaw będzie wyposażony w tablicę zawierającą szczegółowy regulamin korzystania z placu oraz poszczególnych urządzeń. Zakłada się, że urządzenia będą użytkowane przez dzieci powyżej 2 roku życia, z czego wszystkie urządzenia będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.

Plac zabaw będzie głównie użytkowany w ciągu dnia, tj. przy świetle naturalnym słonecznym, w okresie od wiosny do późnej jesieni. Zakłada się częściowe wyłączenie z użytku zimą w celu konserwacji i napraw urządzeń.


Pełny opis projektu

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci umożliwiającego integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z ograniczeniami i niepełnosprawnej . Plac zabaw zlokalizowany będzie na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie Dzielnicy Rembertów, osiedla Stary Rembertów, w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni do rekreacji - górki saneczkowej oraz SP 217.

Teren placu zabaw będzie ogrodzony ogrodzeniem z metalowej siatki możliwej do złożenia z gotowych elementów, o dużych kwadratowych lub prostokątnych oczkach i wysokości nie przekraczającej 1,2 m, zabezpieczonej na górnej krawędzi, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników. Nawierzchnia placu zabaw będzie wykonana z wielobarwnego granulatu produkowanego z recyklingowanych opon samochodowych. Wykonanie takiej nawierzchni jest niezbędne aby użytkownicy mogli poruszać się po placu na wózkach inwalidzkich. Jednocześnie rozwiązanie Rozwiązanie to pomaga uniknąć wielu uszkodzeń ciała– zadrapań, złamań i innych uszkodzeń ciała u dzieci i młodzieży bawiącej się na placu.

Plac zabaw będzie wyposażony w specjalistyczne urządzenia zaprojektowane z myślą o integracji dzieci z ograniczeniami ruchowymi oraz inną niepełnosprawnością. Z uwagi na przeznaczenie tych zabawek i urządzeń urządzenia będą kupowane u producentów posiadające odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość. Wymiary funkcjonalne największych urządzeń integracyjnych nie przekraczają 12m, a co za tym idzie szerokość funkcjonalna placu zabaw nie musi być szersza niż 14m.

Na placu zabaw, poza urządzeniami służącymi rekreacji dzieci i młodzieży znajdować się będą również miejsca dla opiekunów – ławki oraz kosze na śmieci, w tym odrębne pojemniki na różne materiały uczące dzieci i młodzież zachowań pro-środowiskowych i promujące recykling.

W celu umożliwienia korzystania z placu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dojeżdżających z dalszych części osiedla Stary Rembertów, lub sąsiednich osiedli (Wygoda i Nowy Rembertów), zakłada się budowę 3 miejsc postojowych, tzw. kopert, przeznaczonych dla oznakowanych pojazdów, przewożących osoby niepełnosprawne. Szerokość jednego miejsca wynosi: 3,5 x 4,5 m, łącznie te miejsca postojowe zajmowałyby 10,5 m szerokości wzdłuż jezdni. Przy otwieranej furtce w ogrodzeniu placu zabaw, po stronie urządzeń rekreacyjnych można także zlokalizować stojak na rowery.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W całej dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nie ma żadnego placu zabaw umożliwiającego rekreację dzieci niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Budowa integracyjnego placu zabaw jest niezbędna do nauczenia dzieci i młodzieży życia bez barier i uprzedzeń w stosunku do rówieśników niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

3 000 zł – 3 sztuki ławek z oparciami

7 500 zł – 3 miejsca postojowe (po 2 500 zł)

17 000 zł – urządzenie wielofunkcyjne z piaskownicą – mały zestaw 30

66 000 zł – urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią – średni zestawduży zestaw

14 000 zł – tablice i urządzenia do zabaw (4 szt. po 3 000 zł) np. z alfabetem Braila, muzyczne etc.

66 000 zł – karuzela dla wózków

22 000 zł – huśtawka dla wózków

3 000 zł – dwie huśtawki sprężynowe

50 000 zł – ułożenie nawierzchni z granulatu

3 500 zł – ogrodzenie z siatki z instalacją

20 000 zł – koszty robocizny


Całkowity koszt projektu: 225 272 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Generuje koszty utrzymania i napraw w każdym kolejnym roku użytkowania.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki