Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:17:51
Powrót do projektu

Aktywni i kreatywni

status:


Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu 2 godzinnych spotkań integracyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym korzystających z edukacji domowej, szkół publicznych i placówek niepublicznych. Przy użyciu nowoczesnych technologii i pomocy dydaktycznych będziemy stymulować do działania, tropić mocne strony, szukać pasji, budować pewność siebie i poczucie własnej wartości dzieci.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.944471358671
szerokość geograficzna: 52.282471916455

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Skalbmierska 13

Istotne informacje o lokalizacji

Akademia Dobrej Edukacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą dostępne dla wszystkich dzieci w wieku wczesnoszkolnym korzystających z różnych form edukacji w dzielnicy Bielany . Zajęcia Aktywni i Kreatywni będą odbywały się raz w miesiącu począwszy od marca 2017 roku z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.


Pełny opis projektu

Projekt ma dać szansę dzieciom na skorzystanie z nowoczesnych form edukacji i zabawy w przyjaznych warunkach dostosowanych ich potrzeb i możliwości. Zakupione przedmioty będą wspierać aktywność fizyczną dzieci, umiejętność koncentracji oraz wiedzy w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Zapewnienie dzieciom dostępu do najnowszych technologii oraz możliwości eksperymentowania, uatrakcyjni zajęcia, pozwoli odnaleźć pasję, radość z nauki i spędzania czasu razem.

Opis zajęć:

Zajęcia prowadzone będą metodami warsztatowymi, zorientowane na wewnątrzsterowność, zakładające podmiotowość i aktywny udział uczestników: trening umiejętności społecznych, warsztaty rozwojowe, zabawy i łamigłówki matematyczne, eksperymenty i doświadczenia, warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zajęcia sportowe.

Warsztaty będą prowadzone przez pedagogów i psychologów posiadających odpowiednie kwalifikacje, poparte uczestnictwem w wielu szkoleniach i kursach, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stowarzyszenie Dobrej Edukacji patronuje Akademii Dobrej Edukacji na Bielanach, która powstała z inicjatywy rodziców. Misją Akademii jest zbudowanie wyjątkowej przestrzeni edukacyjnej, w której dzieci mogą odkrywać świat doświadczając, zadając pytania, eksplorując i eksperymentując przy udziale mentorów i nauczycieli, w bezpiecznym i sprzyjającym rozwojowi otoczeniu.

Dobra Edukacja to koncepcja rozwoju inicjatyw oświatowych. Celem projektu jest upowszechnienie nowatorskich metod edukacyjnych oraz wspólnego spędzania czasu dzieci korzystających z edukacji domowej i dzieci z placówek publicznych i niepublicznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt wynagrodzenia psychologa – 120 zł*/1 godzina * kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy. 120 x 16 godzin dydaktycznych = 1920 zł Koszt wynagrodzenia pedagoga – 80 zł*/1 godzina * kwota brutto wraz z kosztami pracodawcy. 80 x 16 godzin dydaktycznych = 1280

- koszt wynagrodzenia koordynatora projektu - 1500zł/miesiąc (8x1500zł) - 12 000 zł

- koszt wynagrodzenia psycholo9ga 120 zł/1 godzina (120x16 godz.) - 1 920 zł

- koszt wynagrodzenia pedagoga - 80 zł/1godzina (80x16godz.) - 1 280- tablica multimedialna z projektoremprojektem, okablowaniem i montażem 8000 zł- 8 000zł

- programy multimedialne 5000 zł - zakup materiałów dydaktycznych 2000 zł - zakup gier planszowych 2000 zł - zakup przyrządów do ćwiczeń 3000 zł - zakup - 5 000zł

- zakup wyprawki plastycznej i kreatywnej 1000 zł- 1 000zł

- zakup materacy 1000 zł - zakup kształtek rehabilitacyjnych 4000 złantypoślizgowych 5 sztuk - 1 000zł

- zakup zestawu instrumentów muzycznych - 600 zł

- zakup przekąski w trakcie warsztatów (woda i zdrowa żywność) 8 x 200 = 1600 - 1 600

- koszt materiałów biurowych 1000 materiałów i sprzętu biurowego - 1 000 zł

- zakup materiałów dydaktycznych - 2 000 zł

- zakup przyrządów do ćwiczeń - 3 000 zł

- zakup gier planszowych 2 000


Całkowity koszt projektu: 32 44 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki