Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 19:26:45
Powrót do projektu

Deptak w ciągu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie

status:


Budowa ciągu pieszego i fragmentu ścieżki rowerowej, wraz z dodatkowymi elementami, umożliwiającej dogodne korzystanie z niezagospodarowanego dotąd fragmentu ulicy Płatnerskiej na Nowym Rembertowie. Aranżacja ulicy będzie umożliwiała dogodne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy ulicami Amałowicza a ulicą Gembarzewskiego.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.161255836487
szerokość geograficzna: 52.251731899543

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Płatnerska na odcinku pomiędzy ul. Amałowicza i ul. Gembarzewskiego o łącznej długości ok 500 m

Istotne informacje o lokalizacji

Odcinek ulicy bez nawierzchni utwardzonej, zmieniający się błoto i kałuże, odcinek znajduje się wzdłuż betonowego muru oddzielającego tereny wojskowe od domów jednorodzinnych osiedli Nowy Rembertów i Pocisk.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik stanowiący ciąg pieszy ul. Płatnerskiej dostępny dla ogółu mieszkańców. Ścieżka rowerowa dostępna dla wszystkich użytkowników rowerów, zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym. Teren ogólnodostępny. Ulica wyłączona z ruchu kołowego, poza ruchem rowerowym, spełniająca funkcje rekreacyjne na terenie osiedla Nowy Rembertów.


Pełny opis projektu

Projekt polega na wykonaniu budowy nawierzchni ulicy Płatnerskiej z przeznaczeniem na strefę pieszą, z wyłączeniem ruchu kołowego poza ruchem rowerowym. Ulica zostałaby wyposażona w urządzenia małej architektury, możliwe do posadowienia w pasie drogowym, służące rekreacji, takie jak ławki, kosze na śmieci itp. Z uwagi na lokalizację pośród domów jednorodzinnych, których właściciele niejednokrotnie posiadają psy, ciąg wyposażony byłby dodatkowo w specjalne kosze na odchody psie oraz torebki z miejskiej akcji zachowania czystości w Warszawie „Psie sprawy Warszawy”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie Dzielnicy, w tym osiedla Nowy Rembertów brakuje uporządkowanej strefy rekreacyjnej, z której mogliby korzystać mieszkańcy, jednocześnie właściciele psów mieszkających w okolicy mieliby zapewnione miejsce do wyprowadzania psów wraz ze specjalnymi koszami na odpadki, zachowując tym samym czystość na pozostałych terenach tego osiedla. Z uwagi na brak miejsc rekreacyjnych, poza jednym publicznie dostępnym placem zabaw i siłownią plenerową, wyposażenie ciągu pieszego w urządzenia do rekreacji zapewniłyby tym samym dodatkową formę spędzania czasu podczas spacerów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 000 zł Ułożenie nawierzchni dla pieszych (ok. 500 m długości, 2 m szerokości)

100 000 zł Ułożenie nawierzchni dla rowerów (ok. 500 m długości, 2 m szerokości)

50 000 zł Ułożenie naturalnej nawierzchni zielonej – trawnik (ok. 500 m, szerokość zależna od miejsca, średnio 4 m szerokości, średni koszt 20zł za 1 m2)

15 000 zł Projekt nowej organizacji ruchu

10 000 zł Zabezpieczenie rowu odwadniającego

5 000 zł Ławeczki (5 sztuk, ok 900 zł za sztukę)

3 000 zł Kosze na śmieci (5 sztuk, ok 550 zł za sztukę)

2 500 zł Kosze na odchody psie (5 sztuk, ok. 500 zł za sztukę)

3 000 zł Stojaki na torebki na odchody dla psów (5 sztuk, ok 600 zł za sztukę)

2 000 zł Tablice informacyjne


Całkowity koszt projektu: 240 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania i konserwacji koszy na śmieci, stojaków na torebki, koszy na odchody psie, ławek. Szacunkowo: 50 zł za każdy kosz i stojak, 100 zł za każdą ławkę, 20 zł za każdą tablicę informacyjną.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • 11947751_407328499462549_932707764801849875_o.jpg
  • 11894539_407328502795882_719532114772398461_o.jpg
  • 11942129_407328546129211_3252837030618433948_o.jpg