Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-05 09:02:34
Powrót do projektu

Windy na most Poniatowskiego

status:


Projekt dotyczy wybudowania dwóch wind na Most Poniatowskiego na wysokości ul. Solec. Windy umożliwiłyby wjazd z poziomu ulicy na Most Poniatowskiego, co umożliwiłoby skorzystanie seniorom, rodzicom z dziećmi w wózkach i osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z komunikacji miejskiej kursującej po moście.

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Przy skrzyżowaniu ul. Solec i al. 3 Maja. Windy umożliwiałyby wjazd na Most Poniatowskiego z poziomu ulicy.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie dwóch wind z poziomu ul. Solec na poziom Mostu Poniatowskiego. Windy powstałby przy skrzyżowaniu ul. Solec i Alal. 3 Maja zapewniając tym samym znacznej grupie mieszkańców Powiśla możliwość wjazdu na przystanki autobusowe znajdujące się na moście. Windy przymostowe miałyby wysokość ok. 20 metrów, umożliwiałby wsiadanie i wysiadanie na poziomie ul. Solec oraz na poziomie mostu. Wymagane byłyby wstawienie wind, a nie podnośników z uwagi długą trasę przejazdu. Propozycja budowy wind została zaaprobowana przez Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Zarząd Dróg Miejskich, nie został jednak wdrożony z uwagi na brak środków w budżecie. Obudowa wind na poziomie mostu byłaby stylizowana do wykończeń zastosowanych przy barierkach mostu

Windy zostaną wykonane zgodnie z koncepcją opracowaną na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i zgodnie z wymogami Stołecznego Konserwatora Zabytków będą umieszczone wewnątrz wieżyc mostu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Stolica staje się miastem przyjaznym dla osób starszych i niepełnosprawnych. Niestety nadal są miejsca, gdzie występują ogromne utrudnienia wykluczające osoby niepełnosprawne i seniorów. Jednym z takich miejsc jest wejście na przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane na Moście Poniatowskiego nad Aleją aleją 3 Maja. Droga po schodach na poziom drugiego piętra, a następnie już po kolejnych schodach bezpośrednio na przystanki tramwajowe i autobusowe jest ogromnym wyzwaniem, dla każdej osoby starszej, szczególnym wyzwanie dla osób nie w pełni sprawnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychBudowa jednej windy z poziomu ulicy na most ok. 700 tys zł Koszt przygotowania zabezpieczeń i wykonanie obudowy górnej części windy nawiązującej do stylu barierek mostu ok. 40 tys zł Przebudowa chodników pod windy – 150 tys zł Koszt całkowity obu wind to ok. 1,590 tys zł.

Koszt budowy obu wind zgodnie z koncepcją opracowaną na zlecenie ZDM: 2,1 mln zł


Całkowity koszt projektu: 2 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Serwisowanie urządzeń dźwigowych


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki