Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-02-04 09:02:56
Powrót do projektu

Dofinansowanie zakupu książek, audiobooków i czytników dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany.

status:


Projekt ma na celu uzupełnienie zbiorów Biblioteki Publicznej o brakujące nowości wydawnicze, zakup czytników, propagowanie i rozwój czytelnictwa, a także przeciwdziałanie jego spadkowi wśród mieszkańców.

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dzielnica Bielany

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany i jej filie.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Książki i audiobooki dostępne będą w Bibliotece Publicznej na Bielanach oraz w jej filiach w godzinach

urzędowania poszczególnych placówek i na zasadach wypożyczania zgodnych z regulaminem.Czytniki będą wypożyczane w Wypożyczalni nr 120 na ulicy Duracza 19, nieodpłatnie na czas określony przez Bibliotekę, zgodnie z aneksem do Regulaminu Wypożyczeń.


Pełny opis projektu

Projekt ma na na celu poszerzenie oferty zbiorów bibliotecznych w Dzielnicy Bielany dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i wszystkich tych, którzy korzystają z zasobów bibliotecznych jak przedszkola, szkoły.Ma on obejmować zakup:

literatury naukowej dla Czytelni Naukowej,

literatury beletrystycznej i popularnonaukowej dla 8 Wypożyczalni dla Dorosłych,

literatury dziecięcej, młodzieżowej i popularnonaukowej dla 5 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

oraz wszystkich powyższych rodzajów książek dla Mediateki.Dodatkowo dla trzech placówek, które mają w swej ofercie książkę mówioną ( Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27, Mediateka, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120) projekt zakłada zakup audiobooków.Czytniki książek elektronicznych nie są dostępne w bielańskich bibliotekach, dlatego chcę aby projekt obejmował również wyposażenie w nie jednej placówki - Wypożyczalni nr 120 na ulicy Duracza 19. W związku z tym, że w Bibliotekach mających je w swojej ofercie, są one bardzo popularne, uważam że należy je wprowadzić w naszej Dzielnicy chociaż do jednej placówki, aby sprawdzić czy u nas też będą cieszyć się powodzeniem.Zakupu nowych książek i audiobooków dokonają kierownicy poszczególnych placówek.

Analogicznie jak w roku 2015, w każdej placówce zostaną umieszczone pudełka, gdzie czytelnicy będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Pieniądze nie wykorzystane na zakup tych wybranych książek, zostaną przeznaczone na nowości wydawnicze oraz uzupełnienie istniejących zbiorów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki temu projektowi bielańskie biblioteki będą mogły otrzymać pieniądze na zakup około 3 000 nowych książek i 600 audiobooków. Są to dodatkowe środki, które umożliwią zakup pozycji wybranych przez czytelników. Zwiększy to atrakcyjność księgozbioru i być może zachęci nowe osoby do korzystania z bibliotek w naszej dzielnicy.Cena audiobooków jest dość wysoka dlatego dodatkowe środki pozwolą zakupić więcej egzemplarzy książki mówionej będącej niekiedy prawdziwymi arcydziełami.Czytniki zaś, to alternatywa dla tych, którzy wyjeżdżają i nie chcą brać ze sobą kilku kilogramów książek na dwa tygodnie urlopu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

KsiążkiCzytelnia Naukowa (zakup 200 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 40 zł za sztukę)

200 szt x 40 zł = 8 000,00 zł

Mediateka (zakup 200 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

200 szt x 35 zł = 7 000,00 zł

8 Wypożyczalni dla Dorosłych (zakup 200 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

8 x 200 szt x 35 zł = 56 000,00 zł

5 Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży (zakup 200 pozycji przy przyjęciu średniej ceny 35 zł za sztukę)

5 x 200 szt x 35 zł = 35 000,00 złAudiobooki3 placówki (zakup 200 audiobooków przy przyjęciu średniej ceny 50 zł za sztukę)

3 x 200 szt x 50 zł = 30 000,00 złCzytniki1 Wypożyczalnia dla Dorosłych (zakup 5 sztuk przy przyjęciu średniej ceny 300 zł za sztukę)

5 szt x 300 zł = 1 500,00 złProponowana kwota wynikająca z kosztorysu to:8 000,00+7 000,00+56 000,00+35 000,00+30 000,00+1 500,00=137 500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 137 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki