Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-05-12 14:17:31
Powrót do projektu

Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (PKP Stadion; ul Targowa)

status:


1.Stworzenie brakującej drogi rowerowej na ul.Sokolej(przy PKPStadion). 2.Poprawienia drogi rowerowej na ul.Targowej:

a)poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin "kocich łbów")

b)stworzenie przejazdu przez ul.Ząbkowską c)poprawienie przejazdu przez ul.Białostocką 3

2.Uspokojenie ruchu - brukowy odcinek ul.Ząbkowskiej

Projekt poprawi bezpieczeństwo i komfort dla rowerzystów i pieszych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.040363311768
szerokość geograficzna: 52.250731237375

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Targowa (odcinek od Kijowskiej do Białostockiej)

Ulica Sokola.

ulica Ząbkowska (brukowy odcinek)

Istotne informacje o lokalizacji

Ulice Targowa, Sokola, Ząbkowska


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy przestrzeni publicznej ulicy Targowej i Sokolej. Dostępność 24h/7 dni w tygodniu. Dla wszystkich mieszkańców.


Pełny opis projektu

Budowa metra na Pradze pozostawiła spory niedosyt. Brak ciągłości dróg dla rowerów, nieczytelny przebieg, niepotrzebne przeplatanki z ruchem pieszym i samochodowym.1.dobudowę / wyznaczenie brakującego odcinka drogi dla rowerów - wschodnia strona ul.Sokolej między ul.Zamoście-Zamoyskiego; 2.poprawki drogi dla rowerów na ul.Targowej:

a.wypełnienie masą bitumiczną spoin na 12brukowych zjazdach bramowych; b.wyznaczenie przejazdu przez ul.Ząbkowską;

c.przysunięcie przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych przez ul.Białostocką bliżej ul.Targowej, (wyprostowanie przebiegu ciągów rowerowych i pieszych). 3

2.Uspokojenie ruchu na "brukowym odcinku" ul.Ząbkowskiej a)wyspowe progi

b)przeniesienie parkowania na jezdnię Ad1.Część rowerzystów jedzie na tym odcinku jezdnią, część chodnikiem między pieszymi. Projekty dalszych odcinków TrasyŚwiętokrzyskiej przewiduje wyższy standard DDR właśnie po stronie wschodniej, dlatego brakujący odcinek należy uzupełnić. Budowę ok.100m nowej drogi rowerowej od skrzyżowania Sokola/Zamoście do początku 3.pasa ruchu. Dalej wygrodzenie słabo wykorzystywany 3.pas ruchu wąskim pasem dzielącym z prefabrykowanych elementów betonowych. Przy ul.Zamoyskiego wystarczy zamienić istniejące wygrodzenie lewego pasa na wygrodzenie prawego pasa. W rejonie przystanku autobusowego wystarczy wyniesienie drogi dla rowerów do poziomu chodnika. Ad2aAd1a)Na odcinku Kijowska-Ząbkowska występuje aż 10zjazdów bramowych przez drogę dla rowerów wykonanych z "kocich łbów" (kolejne 2 między Białostocką a Targową). Zjazdy te powodują duży dyskomfort (drgania przenoszone na nadgarstki i kręgosłup), są śliskie i niebezpieczne po deszczu. Proponuję nieznacznie zeszlifować bruk, spoiny uzupełnić masą bitumiczną. Ad2b)Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul.Targowej traci ciągłość na skrzyżowaniu z ul.Ząbkowską. Obecnie można zapewnić ciągłość prowizorycznie, wykorzystując wspólną blendę na sygnalizatorach i łączone oznakowanie przejścia i przejazdu.Ad2c)Proponuję zwężenie wlotu do 6m(2 pasy ruchu) i przysunięcie przejazdu przejścia o ok.4m do krawędzi jezdni ul.Targowej. Poprawi to wzajemną widoczność i uporządkuje ruch. Można zachować azyl ok.5m między przejazdem a jezdnią zwężając pasy ruchu na ul.Targowej do szerokości przepisowej(3x3,0m).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązania rowerowe wykonane podczas budowy drugiej linii metra na Pradze są mało czytelne, konfliktowe, miejscami niebezpieczne i wyraźnie odbiegają jakością od tych wykonanych po lewej stronie Wisły.

Proponowane korekty pozwolą na doprowadzenie dróg dla rowerów do stanu używalności i w połączeniu z II etapem budowy Trasy Świętokrzyskiej stworzą kręgosłup sieci rowerowej na Pradze.

Poprawią też warunki ruchu pieszych, w szczególności na skrzyżowaniu Targowa / Białostocka (gdzie obecnie piesi chodzą po przejeździe dla rowerzystów) i w rejonie Metra Stadion - po stronie PKP Stadion (gdzie obecnie rowerzyści jeżdżą po chodniku).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychAd 1: - budowa ok. 120 m drogi dla rowerów x 50 tys. zł/100 m = 60 tys. zł - wygrodzenie separatorem 250 m jezdni = 25 tys. zł - 40 mb wyniesienia ("rowerowy przystanek wiedeński") w rejonie przystanku Metro Stadion Narodowy 02 = 20 tys. zł (jak budowa DDR) - projekt = 15 tys. zł Razem 120 tys. zł Ad 2: a) (

Projekt 25 000 złotych

a) 10 zjazdów x 6 m2 + 2 zjazdy x 10 m2) x 100 zł/m2 = 8000 zł

b) wspólna blenda i oznakowanie przejazdu przez ul. Ząbkowską = 10000 zł c) korekta wlotu ul. Białostockiej i oznakowanie = 30000 60000

razem 48 93 000 złotychAd.3 - 2progi wyspowe na odcinku brukowym- nowe oznakowanie pionowe

- pozostawienie godzin parkowania tak jak obecnie z przeniesieniem parkowania na jezdnię:

A)po nieparzystej stronie Ząbkowskiej - północnej - parkowanie całodobowe)

B)po nieparzystej stronie Ząbkowskiej - południowej

- na odcinku Ząbkowska2 do Ząbkowska8 - parkowanie dopuszczone od godziny 16:00do11:00

- na pozostałym odcinku Ząbkowska8 - do Ząbkowska16 dołożenie tabliczki T-24 do obecnego znaku B-36(zakaz całodobowy)

około 13000zł10 000 zł


Całkowity koszt projektu: 181 103 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Konserwacja

Malowanie znaków


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki

 • 2015_11-sokola-problem.jpg
 • 2015_11-sokola-rozwiazanie.jpg
 • 2015_12-przejazd-bialostocka.jpg
 • Przykład wygrodzonej drogi rowerowej1.jpg
 • Przykład wygrodzonej drogi rowerowej2.jpg
 • Przykład wygrodzonej drogi rowerowej3_zastosowane materiały.jpg
 • Przykład wypełnień kocich łbów masą bitumiczną Fryburg Bryzgowijski_Niemcy.jpg