Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-30 09:13:10
Powrót do projektu

Chodnik na ul.Wacława Wojtyszki

status:


Budowa chodnika na ul.Wacława Wojtyszki

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.144878268242
szerokość geograficzna: 52.185109089029

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Skrzyżowanie ul.Trakt Lubelski z ul.Wacława Wojtyszki

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik powinien zaczynać się od ul.Trakt Lubelski i kierować wzdłuż ul.

Wacława Wojtyszki po prawej stronie drogi.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik dostępny dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Chodnik powinien zaczynać się od ul.Trakt Lubelski i kierować

się wzdłuż asfaltu na ulicy W.Wojtyszki po prawej stronie.

Długość chodnika około 75 mb.Chodnik dołączyłby do

istniejącego chodnika tworząc jedną całość.Mapka w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Udogodnienia i poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Chodnik 75 m x 1,6 m = 120 m2. x 200 zł=2400 zł (dane z ile kosztuje miasto)

1. Kostka betonowa koloru szarego

gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm.- 9409,50 zł

2. Podbudowa z kruszywa naturalnego 12 cm - 1881,90 zł

3. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej - 4809,30 zł

4. Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja - 1230,00 zł

5. Projekt z mapą geodezyjną - 3690,00 zł

6. Suma - 21020,7 zł

Kosztorys w załączeniu


Całkowity koszt projektu: 21 020,70

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • wojtyszki.pdf
  • CHODNIK DŁUGOŚCI 85m.docx