Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 20:13:28
Powrót do projektu

Karuzela na dobry początek

status:


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego). Celem będzie wypracowanie koncepcji stworzenia tutaj terenu aktywności, przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Elementem rozpoczynającym przemianę tego terenu będzie karuzela usytuowana na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.025713086128
szerokość geograficzna: 52.259071989993

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ulica Jagiellońska (od ulicy Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego).

Istotne informacje o lokalizacji

Konsultacje będą dotyczyły ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego). Karuzela byłaby usytuowana na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W konsultacjach wzięli by udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Karuzela będzie bawić wszystkie pokolenia warszawiaków.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego). Celem będzie wypracowanie koncepcji stworzenia w tym miejscu terenu aktywności, przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Istniejący plan miejscowy dość ogólnie określa przeznaczenie tego miejsca. Plany ewentualnego poszerzenia tego odcinka ulicy Jagiellońskiej wydaja się być nieprzystające do dzisiejszych realiów, w ramach których ograniczana jest intensywność prywatnego ruchu kołowego w centrum miasta. Koncepcja mogłaby twórczo polemizować z dotychczasowymi planami, oraz uwypuklać potencjał tego miejsca. Na tym terenie mogłyby zostać zlokalizowane zarwano elementy aktywności miejskich, jak również parklety tj. małe przyuliczne miejsca odpoczynku.Elementem rozpoczynającym przemianę tego terenu będzie napędzana i oświetlana elektrycznie karuzela, usytuowana na wysokości Placu Hallera, w sąsiedztwie planowanego wejścia do ZOO. Lokalizacja ta będzie się wpisywała w obecnie obowiązujące zapisy planu miejscowego. Karuzela powinna być zainstalowana w sposób umożliwiający jej przestawienie. Karuzela będzie otoczona zielenią - odgradzająca ten teren od ulicy i torowiska, ale także wprowadzającą przyjemną atmosferę i tworzącą enklawę dla motyli. Wokół karuzeli zostaną zlokalizowane elementy małej architektury - ławki z oparciami, stoły do gry w szachy, kosze na śmieci). Karuzela będzie zużywać znaczne ilości energii, warto zatem przewidzieć rozwiązania wykorzystujące naturalne źródła energii. Siedziska karuzeli powinny stanowić imitacje rożnych zwierząt egzotycznych (zgodnie z dołączonymi wizualizacjami).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie teren wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (od ulicy Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego) raczej odstrasza. Wprawdzie urządzono tutaj drogi rowerowe i poprawiono nieco stan roślinności, wprawdzie udało się zlikwidować punkt skupu złomu jednakże nadal dominują tu mało estetyczne parkingi strzeżone, a trawniki są zaniedbane. Ustawienie karuzeli w miejscu przyszłego wejścia do ZOO poza oczywista satysfakcją dla korzystających z niej mieszkańców, będzie zwiastunem korzystnych zmian jakie mogą nastąpić na tym terenie. Dążeniom do przemiany tego miejsca przyświeca pamięć o zlokalizowaniu w tym miejscu historycznego ratusza Pragi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konsultacji i opracowanie na ich podstawie koncepcji przyszłego zagospodarowania tego terenu - 50 000,00 zł

Koszt ustawienia karuzeli wraz z rozwiązaniami wykorzystującymi naturalne źródła energii - 100 000,00 zł

Koszt nasadzeń zieleni (w tym żywopłotu, rabat kwiatowych i roślin "motylolubnych") - 30 000,00 zł

Koszt zainstalowania elementów małej architektury (w tym ławek z oparciami, stołów do gry w szachy, koszy na śmieci) - 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 190 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty eksploatacji to przede wszystkim koszt sprzątania, pielęgnacji zieleni, konserwacji małej architektury, a także energia elektryczna do napędzania i oświetlania karuzeli. Zastosowanie rozwiązań wykorzystujących naturalne źródła energii znacznie ograniczy jednak te koszty.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

  • karuzela.jpg
  • karuzela 2.jpg