Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-25 11:34:12
Powrót do projektu

Rondo Starzyńskiego jak nowe

status:


Dokończenie budowy drogi rowerowej wokół ronda Starzyńskiego, pochylnia na przystanek kolejowy Warszawa ZOO, poszerzenie chodników w rejonie przystanków autobusowych, wspólny przystanek tramwajowy w stronę Żerania, dodatkowe dojście na przystanek w kierunku Żaby, 30 nowych miejsc parkingowych.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Rondo Starzyńskiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa warunków do poruszania się na rondzie Starzyńskiego, w szczególności dostępności i możliwości przesiadek pomiędzy różnymi środkami komunikacji publicznej. Projekt obejmuje:- dokończenie budowy drogi rowerowej wokół ronda Starzyńskiego;- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, z wózkami i z rowerami z ronda do przystanku kolejowego Warszawa ZOO;- poszerzenie chodników w rejonie przystanków autobusowych;- przesunięcie 3 pawilonów najbliższych przystanku autobusowego Rondo Starzyńskiego 02 (lub likwidacja pierwszego rzędu pawilonów i przeniesienie usług do opuszczonych pawilonów położonych dalej);- utworzenie brakującego przystanku tramwajowego w kierunku Śliwic i Żerania, tak by tramwaje 18 i 20 odjeżdżały z tego samego przystanku;- przysunięcie przejścia dla pieszych po zachodniej stronie bliżej skrzyżowania i wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów;- wyznaczenie przejścia dla pieszych z drugiej strony przystanku tramwajowego Rondo Starzyńskiego 02 08 (w kierunku ronda Żaba);- wyznaczenie ok. 150 mb pasa postojowego (30 miejsc parkingowych) od ww. przejścia do połączenia jezdni zbierająco-rozprowadzającej z jezdnią główną ul. Starzyńskiego, z częściowym przeniesieniem pasa ruchu na powierzchnie obecnie wyłączoną z ruchu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dokończenie budowy drogi dla rowerów umożliwi dojazd z/do przystanku kolejowego Warszawa ZOO i zwiększy możliwości wyboru trasy. Pochylnia umożliwi dotarcie na przystanek kolejowy bez konieczności pokonywania schodów. Poszerzenie chodników poprawi komfort poruszania się pieszo i oczekiwania na przystanku i zredukuje konflikty między pieszymi a rowerzystami. Dzięki przystankowi umieszczonemu za skrzyżowaniem tramwaje odjeżdżające w tym samym kierunku będą mogły zatrzymywać się na jednym przystanku. Przysunięcie przejść po stronie zachodniej i dodatkowe przejście dla pieszych po stronie wschodniej skrócą dystans potrzebny na dojście do przystanków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa ok. 200 mb drogi dla rowerów - 100 000 zł- Budowa ok. 100 mb pochylni na przystanek kolejowy - 50 000 zł- Budowa ok. 300 m2 chodników (zabudowa zatok) - 60 000 zł- Przeniesienie lub rozbiórka pawilonów - 30 000 zł- Oznakowanie przejść dla pieszych (każda jezdnia i torowisko liczone oddzielnie): 4 x 2000 zł = 8000 zł- Oznakowanie przejazdów dla rowerów (każda jezdnia i torowisko liczone oddzielnie): 5 x 2000 zł = 10 000 zł- Oznakowanie przystanku tramwajowego: 2000 zł- Wyznaczenie 150 mb pasa postojowego i korekta przebiegu pasa ruchu: 15 000 zł


Całkowity koszt projektu: 275 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • rondo_Starzynskiego-szkic[1].jpg
  • potrzebne_poszerzenie_chodnika[2].jpg
  • potrzebne_dojscie_na_przystanek[1].jpg
  • niewykorzystywany_pas_ruchu[1].jpg
  • lokalizacja_pochylni_Warszawa_ZOO[1].jpg