Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:26:33
Powrót do projektu

podest sceniczny do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego'' ja śpiewam piosenki"

status:


Składany moduł podest sceniczny do realizacji projektu edukacujno-kulturalnego "Ja śpiewam piosenki..." - rozwijanie pasji artystycznych uczniów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.939576625824
szerokość geograficzna: 52.283150873932

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Reymonta 25/ Wolumen

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Podest sceniczny będzie wykorzystywany do realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego '' Ja śpiewam piosenki...", na który składają się spektakle teatralne, musicale, kabareton, koncerty, podczas których dzieci będą prezentowały swoje talenty i uzdolnienia w ramach Szkolnego Festiwalu Osiągnięć i Szkolnego Programu Edukacji Kulturalnej.

Podest będzie wykorzystywany w budynku szkoły oraz w plenerze (podczas pikników, festynów, imprez środowiskowych). Będzie służył także okolicznym placówkom oświatowym i kulturalnym.

Na imprezy projektowe będą zapraszani uczniowie, przedszkolaki, rodziny i wszyscy chętni mieszkańcy Bielan.


Pełny opis projektu

Składany podest sceniczny będzie służył o realizacji projektu edukacyjno-kulturalnego'' Ja śpiewam piosenki...". Dzieci będą występowały w budynku oraz w plenerze. w roku 2017 zaplanowane są następujące imprezy kulturalne dla środowiska: spektakl teatralny: " Z pamiętnika pani Hanki", kabareton " Szkolne Qui pro quo", koncert '' Ja śpiewam piosenki...", występy taneczne.

Projekt będzie promocją kultury i sztuki w środowisku lokalnym, będzie realizowany w ramach Programu Edukacji Kulturalnej. Dzieci będą oswajały się ze sceną, publiczność będzie miała lepsza widoczność. Projekt będzie rozwijał zainteresowania i pasje artystyczne dzieci i młodzieży, co gwarantuje wczesne kształtowanie nawyków uczestniczenia w kulturze.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wobec zmian zachodzących w społeczeństwie konieczne jest podejmowanie działań związanych z edukacją kulturalną już wśród najmłodszych dzieci. W realizację projektu zaangażowane będą dzieci z oddziału przedszkolnego, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły. Społeczność szkolna w ramach projektu będzie przygotowywała spektakle teatralne, występy kabaretowe oraz taneczne i koncerty. Będzie to doskonała promocja kultury i sztuki w środowisku lokalnym oraz integracja tegoż środowiska.

Na występy dzieci będą zapraszani rodzice,dziadkowie, rodzeństwo i mieszkańcy osiedla. Dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje artystyczne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup poszczególnych elementów podestu o wymiarach 30 m²:

1. 15 antypoślizgowych blatów o wymiarach 2m x 1 m

2. uchwyty montażowe,

3. nogi do blatów'

4. schodki x 2


Całkowity koszt projektu: 15 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki