Autor projektu - zmiany z 2016-03-01 16:20:00
Powrót do projektu

Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białołęka, bezpieczne dzieci

status:


Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów budowlanych, gdzie swoją siedzibę mają szkoły w dzielnicy Białołęka(obszar 1), odnośnie spełnienia wymogu art.61pkt.1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę wymóg utrzymywania i użytkowania obiektów w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych w zakresie wymagań podstawowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.933246612549
szerokość geograficzna: 52.341212621548

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

1. Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11 Warszawa

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 Warszawa

3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" ul. Feliksa Pancera 3 Warszawa

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Warszawa

5. Przedszkole nr 76 im. "Warsa i Sawy" ul. Odkryta 18 Warszawa

6. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka ul. Porajów 3 Warszawa

7. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" ul. Strumykowa 17 Warszawa

8. Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21 Warszawa

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a Warszawa

10. Zespół Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kontrola obiektów budowlanych, w których zlokalizowane są szkoły, służy poprawie bezpieczeństwa dzieci. Wykrycie ewentualnych zaniechań w zakresie spełnienia wymagań podstawowych poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci, a co za tym idzie również poczucie bezpieczeństwa ich rodzin, jak również całego społeczeństwa. Kontrole i naprawy odbędą się we wszystkich szkołach dzielnicy, które są zlokalizowane na terenie należącym do miasta. Z racji objęcia projektem wszystkich szkół, a co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa wszystkich dzieci, projekt jest ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie kontroli obiektów budowlanych, w których swoją siedzibę mają szkoły w dzielnicy Białołęka (obszar 1), odnośnie spełnienia wymogu art. 61 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nakłada na właściciela lub zarządcę wymóg utrzymywania i użytkowania obiektów w należytym stanie technicznym nie dopuszczając do pogorszenia właściwości użytkowych m. in. w zakresie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania. Zakres kontroli będzie dotyczył przede wszystkim sprawdzenia elementów konstrukcji oraz elementów wykończeniowych w obiektach szkolnych, w szczególności sprawdzenia: bezpiecznego utrzymania stanu stropów, ścian, słupów, biegów schodowych; odspojenia tynków; nienaruszenia struktury attyk, gzymsów, poszycia dachowego; poprawności zamocowania stolarki drzwiowej i okiennej; stabilności mocowania balustrad i poręczy; poprawności bezpiecznego utrzymania stanu konstrukcji placów zabaw oraz innych obiektów przeznaczonych do korzystania przez dzieci i zlokalizowanych na terenie szkoły. W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, wykonawca projektu wykona naprawę tych elementów. Zakres proponowanej kontroli różni się znacząco od zakresu kontroli okresowej (tzw. „rocznej” lub „półrocznej) o której mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zakres kontroli okresowej obejmuje przede wszystkim sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a więc przede wszystkim elementów budynku zewnętrznych. Zakres kontroli proponowanej w projekcie będzie obejmował przede wszystkim kontrolę elementów wewnątrz budynku. Ocena stanu elementów wewnętrznych jest często pomijana w kontrolach okresowych, co może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecność elementów konstrukcji lub wykończeniowych w złym stanie technicznym stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w ich pobliżu. 1 m2 odspojonego od ściany (lub stropu) tynku waży około 60 kg, 1 m2 ściany grubości 20 cm waży około 200 kg (podobnie attyka lub gzyms), 1 m2 stropu (lub jego fragmentów) waży co najmniej 400 kg, 1 m2 okna waży około 30 kg. Każdy z tych elementów spadając może doprowadzić do utraty życia lub zdrowia naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby nasze dzieci były narażone niebezpieczeństwo upadku wyżej wspomnianych elementów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przyjmuje się, że statystycznie w każdej szkole pilnej naprawie będzie podlegać ok. 2x2 m2 odspojonego tynku/zniszczonej ściany, ok. 2x2 m2 zdewastowanych drzwi/okien, ok. 3x8 m2 uszkodzonego stropu. Jeśli w jakiejś szkole nie stwierdzi się w/w defektów odpowiednio większą powierzchnię będzie można wyremontować w innej szkole. Wówczas wstępny kosztorys: 11 szkół x ( 1000 zł/ kontrolę + naprawy za 18 130,55 zł/ za szkołę ) = 191 305,50 zł. Wykonawcę wybiera się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca podaję cenę jednostkową za wykonanie naprawy wyżej wymienionych elementów. Decyduje kryterium ceny. Łączny metraż naprawianych elementów w dzielnicy nie może przekroczyć kwoty 191 305,50 zł. W załączniku podaje się kosztorys szczegółowy.


Całkowity koszt projektu: 191 305,50 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki