Autor projektu - zmiany z 2016-03-08 13:19:56
Powrót do projektu

Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białołęka, bezpieczne dzieci

status:


Projekt zakłada wykonanie napraw we wszystkich obiektach budowlanych, w których swoją siedzibę mają szkoły lub przedszkola. Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy większych naprawach i remontach (np. wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian), które realnie zagrażają życiu dzieci. Wykaz elementów powstanie na podstawie oględzin osób uprawnionych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.933246612549
szerokość geograficzna: 52.341212621548

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

1. Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11 Warszawa

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 Warszawa

3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" ul. Feliksa Pancera 3 Warszawa

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 Warszawa

5. Przedszkole nr 76 im. "Warsa i Sawy" ul. Odkryta 18 Warszawa

6. Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka i Szkoła Podstawowa nr 314 ul. Porajów 3 Warszawa

7. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka" ul. Strumykowa 17 Warszawa

8. Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21 Warszawa

9. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a Warszawa

10. Zespół Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1 Warszawa

11. Szkoła Podstawowa nr 118 ul. Leszczynowa 5 Warszawa

12. Gimnazjum nr 121 ul. Płużnicka 4 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy wszystkich placówek oświatowych w dzielnicy, które są zlokalizowane na terenie należącym do miasta stołecznego Warszawy. Ponadto naprawie będą podlegać również elementy znajdujące się na ogólnodostępnym terenie przyszkolnym. Z racji objęcia projektem wszystkich szkół, a co za tym idzie, poprawy bezpieczeństwa wszystkich dzieci, projekt jest ogólnodostępny. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa dzieci. Wykrycie ewentualnych zaniechań w zakresie spełnienia wymagań podstawowych poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci, a co za tym idzie również poczucie bezpieczeństwa ich rodzin, jak również całego społeczeństwa.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie napraw we wszystkich obiektach budowlanych, gdzie swoją siedzibę mają placówki oświatowe oraz na terenie przyszkolnym. Nie obejmuje się naprawą tych Naprawa nie dotyczy fragmentów działki, które nie należą do m.st. Warszawy (w przypadku obiektów, które są zlokalizowane na kilku działkach o różnym statusie prawnym). Zakres napraw dotyczy drobnych elementów, które często są pomijane przy kontrolach okresowych oraz większych naprawach i remontach, a które jednak realnie zagrażają życiu i zdrowiu dzieci. Z racji małej skali tych elementów często ich naprawę powierza się dyrektorom z własnego budżetu szkoły w ramach konserwacji bieżącej, na co brakuje pieniędzy. Są to np. wystające pręty metalowe, popękane krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu, brak oznakowania progów, małych ogrodzeń, poluzowane drzwiczki szafek szkolnych. Określa się to mianem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z art.5ust.1pkt.1lit.c ustawy Prawo budowlane.

Przewiduje się dwa etapy:

1)przeprowadzenie oględzin w/w obiektów przez osoby wyłania się w przetargu osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie wykrycia , która przeprowadzi oględziny polegające na wykryciu wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowania. Zadaniem w/w osoby byłoby sporządzenie protokołu zawierającego wszystkie elementy zakwalifikowane do naprawy (zlokalizowane w miejscach dostępnych dla dzieci) z uszeregowaniem ich od najbardziej do najmniej niebezpiecznych. Dodatkowo należałoby załączyć zdjęcia jednoznacznie określające lokalizację tych elementów, sugerowany sposób naprawy oraz obmiar robót (określający jednostkową ilość robót/materiałów do wykonania przy naprawie każdego elementu). Termin wykonania 30.05.2017r.

2)drugi etap (naprawa) przeprowadza się na podstawie wytycznych protokołu z pkt.1. Dokonuje się wyboru najlepszej oferty na podstawie sporządzonego obmiaru robót. Dokonuje się naprawy elementów stwarzających największe zagrożenie (zgodnie z protokołem). Przewiduje się naprawę około 150 30 drobnych elementów w każdej szkole, po około 100złotych za każdy element. W przypadku konieczności wykonania napraw droższych niż 100zł liczba elementów naprawianych ulega zmniejszeniu. Jeśli szacowany budżet okaże się zbyt mały nie wykonuje się naprawy elementów najmniej zagrażających bezpieczeństwu. Dokładna wycena zostanie sporządzona po wykonaniu protokołu z pkt.1. Wykonawca sporządza dokumentację (m.in. fotograficzną) potwierdzającą wykonanie założonych robót.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zły stan techniczny drobnych elementów budynku (które często są pomijane przy kontrolach okresowych) stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo dla dzieci. Można wymienić przykładowe i bardzo typowe w szkołach elementy (zdjęcia w załączniku): wystające zardzewiałe pręty stalowe (zagrożenie utraty oka), postrzępione krawędzie ścian, odspojony tynk od ściany/stropu (waga około 60 kg/1 m2), masywne elementy na wysokości głowy dziecka (można zabezpieczyć je miękkim materiałem), niskie fragmenty ogrodzenia lub nieoznakowane stopnie (zagrożenie upadkiem). Każdy z tych elementów może doprowadzić do utraty życia lub zdrowia naszych dzieci. Nie pozwólmy, aby nasze dzieci były narażone na takie niebezpieczeństwo.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

12 x 1000 zł/ (oględziny + protokół) = 12 000 zł

12 x 150 30 x 100 zł / naprawy = 180 36 000 zł


Całkowity koszt projektu: 192 48 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki