Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-06-08 18:00:11
Powrót do projektu

WYMIANA ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI NA SKWERZE DOBREGO MAHARADŻY POMIĘDZY ULICAMI ORZESZKOWEJ A SZCZĘŚLIWICKĄ

status:


WYMIANA ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI W CZĘŚCI SKWERU DOBREGO MAHARADŻY POMIĘDZY ULICAMI ORZESZKOWEJ A SZCZĘŚLIWICKĄ - TAK JAK TO ZROBIONO W POPRZEDNICH LATACH W INNYCH CZĘŚCIACH SKWERU

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.966779589653
szerokość geograficzna: 52.209984003901

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

UL. OPACZEWSKA - SKWER POMIĘDZY UL. ORZESZKOWEJ i SZCZĘŚLICICKĄ

Istotne informacje o lokalizacji

SKWER DOBREGO MAHARADŻY - OSTATNIA ZANIEDBANA JEGO CZĘŚĆ


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

PRZESTRZEŃ OTWARTA, PUBLICZNA O CHARAKTERZE WYPOCZYNKOWYM I REKREACYJNYM


Pełny opis projektu

SKWER DOBREGO MAHARADŻY JEST JEDNOLITYM CIĄGIEM ZIELONYM, A POSZCZEGÓLNE JEGO CZĘŚCI BARDZO SIĘ RÓŻNIĄ. W 2009r. WYMIENIONO ŁAWKI I KOSZE W JEDNEJ JEGO CZĘŚCI, W 2012 - W DRUGIEJ. POZOSTAŁA CZĘŚĆ (POMIĘDZY UL. ORZESZKOWEJ A SZCZĘŚLIWICKĄ) JEST NADAL W OPŁAKANYM STANIE. WYMIANY WYMAGAJĄ ZDEZELOWANE ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI.

ZE SKWERU KORZYSTA B. WIELU MIESZKAŃCÓW. OSTATNIO POWSTAŁA W NIM TAKŻE MINI-SIŁOWNIA, PRZY KTÓREJ NIE MA ANI ŁAWKI, ANI KOSZA NA ŚMIECI.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z TEJ CZĘŚCI SKWERU MIESZKAŃCOM. UJEDNOLICENIE WYGLĄDU SKWERU, KTÓRY JEST JEDNOLITYM CIĄGIEM ZIELENI.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. ŁAWKI - TAKIE JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKWERU

SZTUK 38 x 1 000 = 38 000

2. KOSZE - TAKIE JAK W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKWERU (TYLKO Z ZADASZENIEM)

SZTUK 29 x 750 = 21 750

KOSZTORYS ZAWIERA CENĘ ZAKUPU I MONTAŻU


Całkowity koszt projektu: 59 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki