Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-06-03 12:11:31
Powrót do projektu

Posadzenie drzewek Robinii Zmiana na: Posadzenie grabów kolumnowych wzdłuż ul. A. Mickiewicza

status:


Ochrona mieszkańców przed spalinami od ul. Mickiewicza.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.980453491211
szerokość geograficzna: 52.276928268033

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

wzdłuż ul. Mickiewicza

Istotne informacje o lokalizacji

Trawnik wzdłuż Mickiewicza od przystanku wzdłuż reklam do wiaduktu.

Istotne informacje o lokalizacji: zakres projektu obejmuje działkę ewidencyjną nr 2 z obrębu 7-04-16


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Oddzielenie strefy mieszkalnej od spalin samochodowych i hałasu ul. Mickiewicza.


Pełny opis projektu

Posadzenie Robini Umbraculifera wraz z palikowaniem i rozsypaniem kory . Rozstaw 5 m, wykonanie misy średnica 2 m, głębokość ok - 1 m z wywiezieniem ziemi nieurodzajnej i przywiezieniem urodzajnej podłoża na 90 m3 drzewa o obwodzie pnia 10-13 cm. Szczepione na wysokości 200-300 cm w ilości 40 sztuk.

Modyfikacja uzgodniona z autorką:

Posadzenie grabów pospolitych w odm. ‘Fastigiata’ wraz z opalikowaniem i rozsypaniem kory .

Rozstaw drzew ok. 5 m, wykonanie misy średnica 1 m, głębokość ok. - 1 m, nawiezieniem ziemi urodzajnej. Drzewa o obwodzie pnia 16-18 cm, forma naturalna. Projekt przewiduje 3-letnią pielęgnację posadzonych drzew oraz zakup oznakowania w postaci słupka z tabliczką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie przestrzeni na pustej przestrzeni, ochrona przed spalinami, zwiększenie dobrego powietrza (tlenu) wydzielanego od drzew.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 drzewek x 400 zł = 16000 zł

misy i posadzenie 16000 zł

ziemia z transportem i usługa 10000

Modyfikacja uzgodniona z autorką:

• Tabliczka na słupku- 1 000,00 zł

• Sadzenie drzew o obwodzie 16-18 cm (cena sadzenia wraz z materiałem)- 40 sztuk- 34 000,00 zł

• 3-letnia pielęgnacja 40 szt. drzew- 8 000,00 zł

Wartość projektu wynosi 43 000,00


Całkowity koszt projektu: 42 43 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie i pielęgnacja

Modyfikacja uzgodniona z autorką:

Koszt eksploatacji projektu przez 3 lata to 8 000,00 zł. W cenie tej mieści się pielęgnacja drzew, podlewanie, niezbędne cięcia i opryski oraz konserwacja mis.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 8 000,00 zł

Załączniki