Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-01-21 13:55:51
Powrót do projektu

Posadzenie drzewek RobiniRobinii

status:


Ochrona mieszkańców przed spalinami od ul. Mickiewicza.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.980453491211
szerokość geograficzna: 52.276928268033

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

wzdłuż ul. Mickiewicza

Istotne informacje o lokalizacji

Trawnik wzdłuż Mickiewicza od przystanku wzdłuż reklam do wiaduktu.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Oddzielenie strefy mieszkalnej od spalin samochodowych i hałasu ul. Mickiewicza.


Pełny opis projektu

Posadzenie Robini Umbraculifera wraz z palikowaniem i rozsypaniem kory . Rozstaw 5 m, wykonanie misy średnica 2 m, głębokość ok - 1 m z wywiezieniem ziemi nieurodzajnej i przywiezieniem urodzajnej podłoża na 90 m3 drzewa o obwodzie pnia 10-13 cm. Szczepione na wysokości 200-300 cm w ilości 40 sztuk.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie przestrzeni na pustej przestrzeni, ochrona przed spalinami, zwiększenie dobrego powietrza (tlenu) wydzielanego od drzew.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 drzewek x 400 zł = 16000 zł

misy i posadzenie 16000 zł

ziemia z transportem i usługa 10000 zł


Całkowity koszt projektu: 42 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Podlewanie i pielęgnacja


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki