Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 11:09:33
Powrót do projektu

NASZE BEZPIECZENSTWO-PIERWSZA POMOC

status:


Kontynuacja programu, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015, 2016

Projekt adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 209 oraz uczniów z pobliskich szkół. Zapewnienia bezpieczeństwo sobie i innym. Uczy właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu . Pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.935778617859
szerokość geograficzna: 52.274197397197

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

01-840 WARSZAWA UL.REYMONTA 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209 posiada salę, na której odbywałyby się zajęcia


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 209 oraz uczniów z pobliskich szkól

Objęte będą wszystkie dzieci z klas I-VI SP 209 oraz chętne dzieci z innych szkół.

Każde dziecko z SP 209 w ramach zajęć pozaszkolnych będzie objęte dwugodzinnymi zajęciami z udzielania pierwszej pomocy.

Praca z fantomem na pewno przełamie strach i lęk przed ratowaniem gdy znajdzie się w sytuacji zagrożenia


Pełny opis projektu

Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych – to jedno z głównych zadań szkoły. Program edukacja dla bezpieczeństwa wynika z funkcji wychowawczej naszej szkoły. W Szkole Podstawowej nr 209 są 30 oddziały. W klasach I-VI średnio uczy się od 22 uczniów. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi.

Dzieci mieszkają w jednej dzielnicy na jednym osiedlu. Codziennie w okresie wiosenno – letnim spotykają się na placu zabaw. Dobrze byłoby, gdyby każde znało podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiało zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia, które spotykamy w codziennym życiu. Temu celowi służy opracowany przeze mnie dwu godzinny cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc” skierowany do dzieci. Scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją części ścieżki prozdrowotnej. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w każdej klasie. Wszystkie dzieci będą objęte programem. Dwie godzina będą to zajęcia z bandażowania, opatrywania ran po skaleczeniach, stłuczeniach, zwichnięciach. Kolejne dwie godziny to zajęcia praktyczne z fantomem. W szkole posiadamy cztery fantomy oraz cztery małe lalki. Dzieci będą podzielone na grupy. W grupie będzie od 3 do 4 uczniów dzięki temu każdy uczeń może ćwiczyć na fantomie. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej. Każdy uczeń po zakończeniu projektu otrzyma dyplom-certyfikat ukończenia szkolenia „Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy , to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Uczeń będzie znało numer telefonu ratowniczego. 4 godz. zajęć w każdym roku szkolnym , to początek wielkiego przedsięwzięcia na następne lata. Aby nie bać się ratować musimy nauczyć się tego dobrze. Projekt to tylko wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Następne lata to kontynuacja zajęcia. Tylko utrwalenie, pogłębienie wiedzy ma sens. Nic nie jest ważniejsze od życia człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Rodzaj kosztu projek. Liczba jednostek Koszt jednostkowy Koszt całkowity

Koordynator pensja 1 2.000,00 zł 2.000,00

Nauczyciel pensja 1 60 godz. razy 100 zł 6.000,00

Nauczyciel pensja 1 60 godz. razy 100 zł 6.000,00

Dyplomy 660 2,00 zł 1.320,00

Środki opatrunkowe 500 zł 500,00

Artykuły piśmiennicze 500 zł 500,00

razem 16.320,00


Całkowity koszt projektu: 16 32015 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki