Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-17 09:17:43
Powrót do projektu
Rewitalizacja

Odnowa pasa zieleni wzdłuż al. gen. A. Chruściela "Montera"

status: Rewitalizacja


Odnowa pasa zieleni wzdłuż głównej ulicy Rembertowa. Zaprojektowanie przestrzeni estetycznej i przyjaznej mieszkańcom. Likwidacja zagrożenia wynikającego ze złej widoczności przejść dla pieszych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.165171861649
szerokość geograficzna: 52.261698726421

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

al. gen. A. Chruściela "Montera"

Istotne informacje o lokalizacji

Główna ulica Dzielnicy, w centrum osiedla Stary Rembertów. Ulica o charakterze reprezentacyjnym.


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń ogólnodostępna, stanowiąca pas zieleni w ciągu drogi.


Pełny opis projektuRewitalizacja

Odnowa pasa zieleni miejskiej wzdłuż głównej ulicy Dzielnicy Rembertów, przywrócenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni miejskiej pasa drogowego. Jednocześnie likwidacja zagrożeń wynikających z osłaniania źle zaprojektowaną i niedostosowaną do warunków miejskich zielenią przejść dla pieszych wzdłuż głównej ulicy o jednym z największych natężeń ruchu w Rembertowie. Zabezpieczenie barierami ochronnymi zewnętrznych granic pasa zieleni umożliwiłoby jednocześnie wprowadzenie elementów rekreacyjnych wzdłuż tego pasa w chodnik dla pieszych przebiegający przez środek pasa oraz wyposażenie w ławeczki i kosze na śmieci. Zaprojektowana zieleń uwzględniałaby Zaprojektowana od nowa zieleń uwzględniałaby zachowanie możliwie jak największej liczby nasadzeń, w tym przede wszystkim drzew, a także warunki miejskie dostosowując wybór gatunków do charakterystycznych dla miasta siedlisk. Rośliny zostaną dobrane pod względem kolorystycznym i pokrojowym, a także uwzględniając gatunki nie wymagające intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Zaprojektowana zieleń będzie spełniała tzw. standardy nasadzeń dla m.st. Warszawy. Na odcinku bezpośrednio przy Ratuszu Dzielnicy zostanie zaprojektowane miejsce do nasadzeń sezonowych.W pracy nowych nasadzeń możliwe będzie zwiększenia a także zmniejszenie istniejącej liczby chodników prostopadłych do osi drogi. Projekt nasadzeń będzie uwzględniał zachowanie jak największej liczby istniejących nasadzeń, w tym przede wszystkim drzew. W projekcie możliwe będzie również wykorzystanie istniejącej roślinności albo poprzez zachowanie istniejących nasadzeń albo poprzez przesadzenie roślin dostosowując poszczególne osobniki do nowego projektu.

Poprawa stosunków wodno-gruntowych na tej ulicy pozwoliłaby na zmniejszenie ilości kałuż z zalegającej wody opadowej. Dodatkowe nasadzenia roślin zwiększyłyby równocześnie natlenienie centrum Rembertowa. Jednocześnie zaprojektowanie pojemników umożliwiłoby stosowanie nasadzeń sezonowych zwiększających estetykę tej przestrzeni publicznej. W przyszłości istniałaby możliwość rozbudowy projektu nasadzeń roślinnych o inne fragmenty pasa drogowego.

Projekt nasadzeń zostanie przygotowany w formie konkursu dla architektów i studentów architektury krajobrazu. Komisja konkursowa składać się będzie m.in. z projektodawcy projektu do Budżetu Partycypacyjnego, przedstawicieli wydziałów Urzędu Dzielnicy Rembertów, w tym przede wszystkim Wydziału Ochrony Środowiska, a także przedstawiciela Zarządu Oczyszczania Miasta, przedstawiciela wyznaczonego przez Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni.

Efektem końcowym projektu będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z pracą, która zajmie I miejsce w konkursie na odnowę zieleni w pasie drogowym al. gen. A. Chruściela "Montera". Nagrody w konkursie: I miejsce 3000 zł i realizacja projektu, II miejsce 1000 zł, III miejsce 750 zł.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W dzielnicy brakuje przestrzeni publicznej o charakterze reprezentacyjnym. Jednocześnie obecne nasadzenia ograniczają widoczność kierującym pojazdy i stwarzają tym samym zagrożenie dla pieszych przechodzących przez wyznaczone przejścia wzdłuż głównej ulicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych20 000 zł projekt architekta krajobrazu

4 750 zł nagrody w konkursie dla architektów krajobrazu i studentów architektury krajobrazu na projekt nasadzeń wraz z doborem gatunków roślin (I miejsce 3000 zł i realizacja projektu, II miejsce 1000 zł, III miejsce 750 zł)

10 000 zł usunięcie istniejącej roślinności i wykonanie niezbędnych prac ziemnych

30 000 zł zakup zgodnych z projektem gatunków roślin

20 000 zł wykonanie prac ziemnych i nasadzeń


Całkowity koszt projektu: 80 00064 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty pielęgnacji zieleni, podlewania, nawożenia oraz wymiany roślinności sezonowej, realizowane w ramach rocznego budżetu przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy oraz Zarząd Oczyszczania Miasta.


Całkowity koszt eksploatacji: 7 000,00 zł

Załączniki

 • 11150686_10153333941051983_2580365307061961498_n.jpg
 • 11084037_10153231215011983_8265048072566694927_o.jpg
 • SvR_Paso-Streets_80Stream-copy.jpg
 • 10441280_10153067820666983_4574351790717786630_n.jpg
 • 1508989_10152918528431983_7543150228905002507_n.jpg
 • 1011602_10152803067036983_7374571710867663866_n.jpg