Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-20 10:13:52
Powrót do projektu

Żywopłoty zamiast słupków na Grójeckiej

status:


Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków i innych elementów ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. Gatunki roślin zostaną dostosowane do wybranych lokalizacji przez specjalistów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983873307705
szerokość geograficzna: 52.2195721639

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulica Grójecka.

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Grójecka. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. - : Grójecka 65 przed OchTeatrem (ok. 45 50 mb - ), Grójecka 109 (ok. 10 mb - ), Grójecka, rej. Racławickiej (ok. 13 mb - ), Grójecka 42A (ok. 15 mb - ), Grójecka 130 (ok. 12 mb - Grójecka 17 – ), Grójecka 17a przed Urzędem Dzielnicy (ok. 80 mb), Grójecka, przed Zieleniakiem (ok. 100 mb). Wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie w trakcie weryfikacji formalnej.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków i innych elementów ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania. Szczegółowe lokalizacje słupków do zastąpienia żywopłotami wskażą mieszkańcy. Mieszkańcy wybiorą także rośliny Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. Gatunki roślin zostaną dostosowane do wybranych lokalizacji przez specjalistów, spośród gatunków tolerujących niskie temperatury, spaliny, zasolenie oraz okresowe przesuszenie. Przykładowo te warunki spełniają: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa, tawułą brzozolistna. Niemniej rodzaje roślin zaproponują wybrani w tym celu specjaliści. Początkowo nasadzenia zostaną wykonane pomiędzy słupkami, a kiedy rośliny się przyjmą i żywopłot zagęści, słupki zostaną zdemontowane

Tam gdzie będzie to możliwe (m.in. przed OchTeatrem) projekt zakłada wkomponowanie żywopłotów w nowotworzony pas zieleni/podłoża strukturalnego, który połączy dotychczasowe misy przy drzewach posadzonych wzdłuż planowanych żywopłotów. Żywopłotów nie będzie jednak można sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie starszych drzew, aby nie naruszyć ich korzeni.

Akcja promocyjna zakłada między innymi przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (ankiety fizyczne i w wersji elektronicznej) w kwestii wyboru preferowanych spośród zaproponowanych lokalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt żywopłoty zamiast słupków jest odpowiedzią na wszechobecne słupki pojawiające się coraz gęściej wzdłuż ochockich ulic. Posadzenie 500 m bieżących żywopłotu w miejscu słupków i donic ma wprowadzić nową jakość do w przestrzeni publicznej. Będzie to swojego rodzaju projekt pilotażowy i jeśli zyska on pozytywne przyjęcie wśród mieszkańców, będzie mógł być powielany także na innych ulicach Ochoty. Dodatkowa zieleń Zieleń nie tylko lepiej niż słupki czy inne wygrodzenia spełni swoją funkcję, ale także uczyni przestrzeń publiczną bardziej przyjazną mieszkańcom. Dodatkowo żywopłoty będą stanowiły schronienie dla drobnych ptaków (m.in. wróbli).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie krzewów wraz z wymianą podłoża na tzw. podłoże strukturalne i ze ściółkowaniem - 30 000,00 zł (wyliczenie pozwala na posadzenie ok. 500 m bieżących jednorzędowego żywopłotu) - 35 000,00 zł Demontaż słupków i wywiezienie - 5 , niemniej dla uzyskania odpowiedniego efektu należy posadzić żywopłot w 2-3 rzędach)

Koszt tzw. „rozpłytowania” chodnika, demontaż oraz wywiezienie słupków i donic - 10 000,00 zł

Konsultacja w sprawie doboru roślin i nadzór nad nasadzeniami - 3 000,00 zł

Akcja promocyjna - w tym przygotowanie i dystrybucja ankiet do mieszkańców - 2 000,00 zł

Powyższe wyliczenie nie pozwoli na założenie żywopłotów we wszystkich wskazanych lokalizacjach. Chodzi o zrealizowanie projektu pilotażowego w lokalizacjach najbardziej popularnych wśród mieszańców. Prawdopodobnie wystarczy na jedno duże założenie (przy OchTeatrze, Urzędzie Dzielnicy lub Zieleniaku) i kilka mniejszych.


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Na koszt eksploatacji składają się pielęgnacja żywopłotów, w tym ich systematyczne podlewanie.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

 • żywopłoty zamiast słupków Grójecka.jpg
 • Grójecka 65 OchTeatr.jpg
 • Grójecka Zieleniak.jpg
 • Grójecka 17a Urząd Dzielnicy.jpg
 • Grójecka 42A.jpg