Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-05-25 09:16:29
Powrót do projektu

Żywopłoty zamiast niektórych słupków na Grójeckiej - korekta tytułu

status:


Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków i innych elementów ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. Gatunki roślin zostaną dostosowane do wybranych lokalizacji przez specjalistów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.983873307705
szerokość geograficzna: 52.2195721639

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulica Grójecka.

Mieszkańcy będą decydować gdzie wykonać żywopłoty wybierając jedną z trzech poniższych opcji:

1) Grójecka 17a przed Urzędem Dzielnicy (ok. 75 mb),

2) Grójecka, przed Zieleniakiem (ok. 75 mb);

3) pakiet (ok. 72 mb łącznie): Grójecka 65 przed OchTeatrem (ok. 50 mb), Grójecka 109 (ok. 10 mb), Grójecka 130 (ok. 12 mb).

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Grójecka. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji: Grójecka 65 przed OchTeatrem (ok. 50 mb), Grójecka 109 (ok. 10 mb), Grójecka, rej. Racławickiej (ok. 13 mb), Grójecka 42A (ok. 15 mb), Grójecka 130 (ok. 12 mb), Grójecka 17a przed Urzędem Dzielnicy (ok. 80 mb), Grójecka, przed Zieleniakiem (ok. 100 mb). Wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie w trakcie weryfikacji formalnej.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy będą decydować gdzie wykonać żywopłoty wybierając jedną z trzech poniższych opcji:

1) Grójecka 17a przed Urzędem Dzielnicy (ok. 75 mb),

2) Grójecka, przed Zieleniakiem (ok. 75 mb);

3) pakiet (ok. 72 mb łącznie): Grójecka 65 przed OchTeatrem (ok. 50 mb), Grójecka 109 (ok. 10 mb), Grójecka 130 (ok. 12 mb).

Materiał roślinny do nasadzeń zostanie dobrany przez pracowników Działu Zieleni Zarządu Oczyszczania Miasta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków i innych elementów ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. Gatunki roślin zostaną dostosowane do wybranych lokalizacji przez specjalistów, spośród gatunków tolerujących niskie temperatury, spaliny, zasolenie oraz okresowe przesuszenie. Przykładowo te warunki spełniają: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa, tawułą brzozolistna.

Tam gdzie będzie to możliwe (m.in. przed OchTeatrem) projekt zakłada wkomponowanie żywopłotów w nowotworzony pas zieleni/podłoża strukturalnego, który połączy dotychczasowe misy przy drzewach posadzonych wzdłuż planowanych żywopłotów. Żywopłotów nie będzie jednak można sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie starszych drzew, aby nie naruszyć ich korzeni.

Akcja promocyjna zakłada między innymi przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (ankiety fizyczne i w wersji elektronicznej) w kwestii wyboru preferowanych spośród zaproponowanych lokalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt żywopłoty zamiast słupków jest odpowiedzią na wszechobecne słupki pojawiające się coraz gęściej wzdłuż ochockich ulic. Posadzenie żywopłotu w miejscu słupków i donic ma wprowadzić nową jakość w przestrzeni publicznej. Będzie to swojego rodzaju projekt pilotażowy i jeśli zyska on pozytywne przyjęcie wśród mieszkańców, będzie mógł być powielany także na innych ulicach Ochoty. Zieleń nie tylko lepiej niż słupki czy inne wygrodzenia spełni swoją funkcję, ale także uczyni przestrzeń publiczną bardziej przyjazną mieszkańcom. Dodatkowo żywopłoty będą stanowiły schronienie dla drobnych ptaków (m.in. wróbli).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modyfikacja kosztorysu uzgodniona z autorem:

wykonane 75 mb żywopłotów.

Koszt realizacji projektu wyniesie 45 000 zł:

-projekt organizacji ruchu – 10 000 zł;

-przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz konsultacji z mieszkańcami (punkt konsultacyjno - informacyjny, warsztat, ankieta, plakat promujący konsultacje wraz z dystrybucją) – 5 000 zł;

-posadzenie 75 mb żywopłotu za kwotę 27 750 zł (cena posadzenia 1 mb żywopłotu wynosi 370 zł i obejmuje rozbrukowanie nawierzchni, dostawę i montaż obrzeży betonowych, wymianę podłoża pod nowe nasadzenia (na głębokość 50 cm), posadzenie żywopłotu wraz z materiałem roślinnym (3-rzędowo/1 mb), 3-letnią pielęgnację, mulczowanie korą gr. 5-7cm, demontaż słupków;

-oznakowanie projektu - słupki ze strzałką – 3szt. x 750 zł/ szt. – 2 250 zł

----------------------------------------------------------------

Posadzenie krzewów wraz z wymianą podłoża na tzw. podłoże strukturalne i ze ściółkowaniem - 30 000,00 zł (wyliczenie pozwala na posadzenie ok. 500 m bieżących jednorzędowego żywopłotu, niemniej dla uzyskania odpowiedniego efektu należy posadzić żywopłot w 2-3 rzędach)

Koszt tzw. „rozpłytowania” chodnika, demontaż oraz wywiezienie słupków i donic - 10 000,00 zł

Konsultacja w sprawie doboru roślin i nadzór nad nasadzeniami - 3 000,00 zł

Akcja promocyjna - w tym przygotowanie i dystrybucja ankiet do mieszkańców - 2 000,00 zł

Powyższe wyliczenie nie pozwoli na założenie żywopłotów we wszystkich wskazanych lokalizacjach. Chodzi o zrealizowanie projektu pilotażowego w lokalizacjach najbardziej popularnych wśród mieszańców. Prawdopodobnie wystarczy na jedno duże założenie (przy OchTeatrze, Urzędzie Dzielnicy lub Zieleniaku) i kilka mniejszych.


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Modyfikacja uzgodniona z autorem:

Koszt utrzymania w kolejnych latach:

2018 – 1 163 zł

2019 – 1 163 zł

2020 – 1 163 zł

-----------------------------------------------------------

Na koszt eksploatacji składają się pielęgnacja żywopłotów, w tym ich systematyczne podlewanie.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 0003 489,00 zł

Załączniki

 • żywopłoty zamiast słupków Grójecka.jpg
 • Grójecka 65 OchTeatr.jpg
 • Grójecka Zieleniak.jpg
 • Grójecka 17a Urząd Dzielnicy.jpg
 • Grójecka 42A.jpg