Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:25:53
Powrót do projektu

Żywopłoty zamiast niektórych słupków na Marszałkowskiej

status:


Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania, a także urządzenie rabat kwiatowych w miejsce donic. Szczegółowe lokalizacje słupków i donic do zastąpienia żywopłotami i rabatami kwiatowymi wskażą mieszkańcy. Mieszkańcy wybiorą także rośliny spośród gatunków roślin zaproponowanych specjalistów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.012790203094
szerokość geograficzna: 52.227940709451

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Ulica Marszałkowska

Istotne informacje o lokalizacji

na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej

Ulica Marszałkowska w rej, nr 28

Ulica Marszałkowska w rej. nr 24-26

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Marszałkowska na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej

Ulica Marszałkowska w rej, nr 28

Ulica Marszałkowska w rej. nr 24-26


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zastąpienie żywopłotami słupków i innych elementów ogradzających chodnik od jezdni lub miejsc do parkowania. Mieszkańcy wskażą miejsca posadzenia żywopłotów spośród zaproponowanych w projekcie lokalizacji. Gatunki roślin zostaną dostosowane do wybranych lokalizacji przez specjalistów, spośród gatunków tolerujących niskie temperatury, spaliny, zasolenie oraz okresowe przesuszenie. Przykładowo te warunki spełniają: porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa, tawułą brzozolistna.

Tam gdzie będzie to możliwe projekt zakłada wkomponowanie żywopłotów w nowotworzony pas zieleni/podłoża strukturalnego, który połączy dotychczasowe misy przy drzewach posadzonych wzdłuż planowanych żywopłotów. Żywopłotów nie będzie jednak można sadzić w bezpośrednim sąsiedztwie starszych drzew, aby nie naruszyć ich korzeni.

W niektórych miejscach demontaż wygrodzeń może nie być możliwy. W tych lokalizacjach żywopłoty/rabaty powinny powstać wzdłuż istniejących wygrodzeń.

W części lokalizacji należy przewidzieć planowaną przebudowę infrastruktury (np. budowę drogi rowerowej na odcinku Widok-Złota po wschodniej stronie ulicy Marszałkowskiej).

Akcja promocyjna zakłada między innymi przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (ankiety fizyczne i w wersji elektronicznej) w kwestii wyboru preferowanych spośród zaproponowanych lokalizacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt żywopłoty zamiast słupków jest odpowiedzią na wszechobecne słupki i donice pojawiające się coraz gęściej wzdłuż warszawskich ulic. Posadzenie żywopłotu w miejscu słupków i donic ma wprowadzić nową jakość w przestrzeni publicznej. Będzie to swojego rodzaju projekt pilotażowy i jeśli zyska on pozytywne przyjęcie wśród mieszkańców, będzie mógł być powielany także na innych ulicach Śródmieścia. Zieleń nie tylko lepiej niż słupki czy inne wygrodzenia spełni swoją funkcję, ale także uczyni przestrzeń publiczną bardziej przyjazną mieszkańcom. Dodatkowo żywopłoty będą stanowiły schronienie dla drobnych ptaków.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Posadzenie krzewów wraz z wymianą podłoża na tzw. podłoże strukturalne i ze ściółkowaniem - 140 000,00 zł (wyliczenie pozwala na posadzenie ok. 2000 m bieżących jednorzędowego żywopłotu, niemniej dla uzyskania odpowiedniego efektu należy posadzić żywopłot w 2-3 rzędach) Urządzenie rabat kwiatowych wraz z wymianą podłoża i ze ściółkowaniem (500 m2) - 125 000,00 zł Koszt tzw. „rozpłytowania” chodnika, demontaż oraz wywiezienie słupków i donic - 25 000,00 zł Konsultacja w sprawie doboru roślin i nadzór nad nasadzeniami - 5 000,00 zł Akcja promocyjna - w tym przygotowanie i dystrybucja ankiet do mieszkańców - 5 000,00 zł Powyższe wyliczenie nie pozwoli na założenie żywopłotów we wszystkich wskazanych lokalizacjach. Chodzi o zrealizowanie projektu pilotażowego w lokalizacjach najbardziej popularnych wśród mieszańców. zywopłotów w lokalizacjach ulica Marszałkowska na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej, Ulica Marszałkowska w rej, nr 28, Ulica Marszałkowska w rej. nr 24-26. Materiał roślinny dobrany zostanie przez ZOM.


Całkowity koszt projektu: 120 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Na koszt eksploatacji składają się pielęgnacja roślin, w tym ich systematyczne podlewanie.

Koszt utrzymania w kolejnych latach:

2018 - 3720

2019 - 3720

2020 - 3720


Całkowity koszt eksploatacji: 20 00011 160,00 zł

Załączniki

  • żywopłoty.jpg
  • 2016-03-04 11.29.55.jpg