Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2016-04-14 14:05:45
Powrót do projektu

Tomograf dla drzew Ochoty

status:


Projekt zakłada zakup tomografu dla drzew wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz usługą szkoleniową z zakresu jego obsługi. W tomograf zostaliby wyposażeni pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, którzy dzięki niemu będą mogli dokonywać rutynowej kontroli stanu drzew oraz wykorzystywać urządzenie podczas weryfikowania zasadności ewentualnych wniosków o wycinkę. Przeprowadzane badanie jest bezinwazyjne.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9590280056
szerokość geograficzna: 52.205086865362

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Park Szczęśliwicki

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy drzew z całej Ochoty niemniej w intencji projektodawcy w pierwszej kolejności powinny zostać przebadane drzewa rosnące w Parku Szczęśliwickim.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tomograf będzie urządzeniem ogólnodostępnym o tyle, że każdy mieszkaniec będzie mógł zwrócić się do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie sprawdzenia stanu wskazanego drzewa.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup tomografu dla drzew wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz usługą szkoleniową z zakresu jego obsługi. W tomograf zostaliby wyposażeni pracownicy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, którzy dzięki niemu będą mogli dokonywać rutynowej kontroli stanu drzew oraz wykorzystywać urządzenie podczas weryfikowania zasadności ewentualnych wniosków o wycinkę. Przeprowadzane badanie jest bezinwazyjne. Służy ono do wykrywania zgnilizn lub pustek w stojącym drzewie. Tomograf może być również stosowany do badania zasięgu korzeni szkieletowych drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W Warszawie, także na Ochocie systematycznie ubywa drzew. Wielu wycinek można by uniknąć z wyprzedzeniem diagnozując i lecząc stany chorobowe.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup tomografu do badania drzew wraz z akcesoriami - 80 000,00 zł

Zakup oprogramowania - 10 000,00 zł

Serwisowanie tomografu - 7 000,00 zł

Szkolenie z zakresu obsługi tomografu - 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt zakupu aktualizacji oprogramowania.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki

  • tomo Sz.jpg