Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 09:01:39
Powrót do projektu
Rewitalizacja

Remont placu zabaw przy SP 189

status:


Odświeżenie i zakup nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci z klas nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 189 na Nowym Rembertowie przy ul. Dwóch Mieczy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.164501309395
szerokość geograficzna: 52.252782376182

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Dwóch Mieczy 5,

Istotne informacje o lokalizacji

Wąski pas zieleni wzdłuż południowo-wschodniej elewacji budynku Zespołu Szkół nr 76 w Rembertowie, obecnie zagospodarowany jako plac zabaw dla klas nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 189.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z placu zabaw korzystać będą wszyscy uczniowie klas nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 oraz dzieci przebywające na świetlicy szkolnej. Popołudniami (po godzinach pracy szkoły) i weekendy plac zabaw byłby ogólnodostępny dla mieszkańców z dziećmi powyżej 3 roku życia w godzinach dziennych (6 rano - 10 wieczorem) lub uzgodnionych odpowiednio przez Dyrekcję Szkoły. Ograniczenie wiekowe zależeć będzie od oznaczenia producentów sprzętu certyfikowanego dla dzieci powyżej 3 roku życia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie projektu aranżacji urządzeń do rekreacji, zakup sprzętu placu zabaw dla najmłodszych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 189 na Nowym Rembertowie oraz wykonanie odpowiedniej bezpiecznej nawierchni. Obecne wyposażenie placu zabaw pozostawia wiele do życzenia, zniszczone sprzęty zagrażają często zdrowiu i życiu dzieci potencjalnie korzystających z urządzeń. Projekt zakłada wykonanie projektu placu zabaw przez architekta krajobrazu, wraz z projektem kolorowej nawierzchni z gumy, uwzględniającego dostępną przy szkole przestrzeń, w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni i zaaranżowania ciekawego miejsca zabaw. Oprócz wymiany wolnostojących urządzeń planowany w ramach projektu jest również zakup nowych urządzeń, możliwych do zamontowania wzdłuż elewacji lub ogrodzenia szkoły, a także ułożenie nowej gumowej nawierzchni w sposób umożliwiający na niej ciekawą i bezpieczną zabawę. Wykorzystanie nowego sprzętu umożliwi dzieciom start w zdrowsze życie podnosząc ich poziom aktywności fizycznej na najewcześniejszym najwcześniejszym etapie edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Środki w budżecie Dzielnicy na remonty w szkołach i ich otoczeniu są bardzo okrojone i wymuszają konieczność zadbania o place zabaw wszystkich publicznych placówek, co jeszcze mocniej ogranicza możliwość całkowitego remontu placu zabaw. Obecny stan urządzeń zagraża życiu i zdrowiu dzieci a także uniemożliwia aktywne spędzanie czasu przez uczniów poza budynkiem szkoły, co ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia uczniów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

10 000 zł Projekt architekta krajobrazu

3 000 zł – 2 sztuki stolika zintegrowanego z ławeczkami

30 000 zł – urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią – średni zestaw 30

15 000 zł – karuzela dla wózków

15 000 zł - ścianka wspinaczkowa

3 000 zł – dwie huśtawki sprężynowe 30

5 000 zł - huśtawka wagowa

35 000 zł – ułożenie nawierzchni z granulatu

20 000 zł – koszty robocizny


Całkowity koszt projektu: 126 136 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania, bieżących napraw i remontów urządzeń, koszty zimowej konserwacji sprzętu.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki