Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 09:11:13
Powrót do projektu

Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra, tramwajów i autobusów na stacji Ratusz-Arsenał

status:


Projekt polega na montażu monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów metra w obu kierunkach na przystankach tramwajowo-autobusowych nad zejściami do stacji metra. Na peronach zostaną z kolei zamontowane tablice pokazujące czas do odjazdu tramwajów i autobusów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.001358628273
szerokość geograficzna: 52.244405375082

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Stacja metra Ratusz-Arsenał

Istotne informacje o lokalizacji

Monitory o czasie do odjazdu metra będą zlokalizowane nad wejściami do przejścia podziemnego pod al. Solidarności: z przystanków tramwajowo-autobusowych (2 x 2 szt.) oraz od strony pl. Bankowego (2 szt.). Tablice o czasie do odjazdu tramwajów i autobusów na peronie stacji Ratusz-Arsenał nad wejściem na schody południowe (2 szt.).”


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne - przez całą dobę i dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na montażu monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów metra w obu kierunkach nad wejściami do stacji metra.Zakłada się montaż monitorów (wyświetlaczy) informujących o czasie do odjazdu pociągów metra ze stacji Ratusz-Arsenał nad wejściami do przejścia podziemnego pod al. Solidarności:

1) z przystanków tramwajowo-autobusowych (2 x 2 szt.) oraz

2) od strony pl. Bankowego (2 szt.).Zakłada się montaż tablic informujących o czasie do odjazdu tramwajów i autobusów na peronie stacji Ratusz-Arsenał nad wejściem na schody południowe (2 szt.).Monitory i tablice będą powtarzały informacje wyświetlane przez monitory na peronach metra oraz tablice na przystankach tramwajowych i tramwajowo-autobusowych, aby nie było potrzeby zmieniania technologii istniejących systemów ani formatów generowanych przez nich informacji. Monitory będą w tej samej technologii co te na peronach metra (LCD), a tablice o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów w tej samej technologii jak te na przystankach (LED, 6-wierszowe). Z tego też powodu jeden monitor / tablica będzie pokazywała czasy do odjazdu dla jednego kierunku.Prowadzone kanały dla przewodów transmitujących sygnał zostaną zaprojektowane z rezerwą, umożliwiającą w przyszłości dołożenie kabli do sterowania monitorami/tablicami umieszczonymi w innych lokalizacjach (np. nad pozostałymi wejściami do przejścia podziemnego, na innych przystankach itp.).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie pasażer dowiaduje się ile ma czasu do dojazdu najbliższego pociągu metra dopiero w chwili dojścia do antresoli z bramkami. Jeśli informację tę dostanie wcześniej - jeszcze na powierzchni, będzie wiedział czy powinien się spieszyć, czy może iść powoli. Dzięki tej informacji w wielu wypadkach zdąży na pociąg, który bez niej by mu uciekł.To samo dotyczy informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Systemy takie są już dla tramwajów i autobusów w al. Solidarności. Można te informacje podać pasażerowi już w momencie wychodzenia z pociągu metra.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Monitory informujące o czasie do odjazdu metra 6 x 30 20 000 = 180 120 000

Tablice SIP informujące o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów 2 x 50 30 000 = 100 60 000

Instalacje zasilające i doprowadzające sygnał, montaż i projekt: 12 000

Razem: 292 192 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 292 192 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki