Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 23:18:59
Powrót do projektu

Prawa ucznia i rodzica: Prace domowe są dobrowolne. Sprawdzamy czy nauczyciele ursynowskich szkół przestrzegają prawo.

status:


Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem prace domowe są dobrowolne. Sprawdzamy czy nauczyciele ursynowskich szkół przestrzegają prawo.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

cały Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostepny


Pełny opis projektu

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem prace domowe są dobrowolne. Sprawdzamy czy nauczyciele ursynowskich szkół przestrzegają prawa.Zbieramy informację o łamaniu prawa przez nauczycieli.Płacimy 100 zł nagrody dla każdego, kto udowodni, że nauczyciel zadał obowiązkową prace domową, lub ocenił prace domową i uwzględnił tę ocenę przy wystawianiu oceny końcoworocznej.Zawiadamiamy prokuraturę o każdym przypadku zadania obowiązkowej pracy domowej.Obowiązek szkolny nie obejmuje prac domowych, plakaty i banery internetowe informujące o tym fakcie zawisną we wszystkich szkołach na Ursynowie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń i jego rodzice nie są ludźmi wolnymi i mają prawo robić po szkole to co chcą!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 zł nagrody dla każdego, kto udowodni, że nauczyciel zadał obowiązkową prace domową, lub ocenił prace domową i uwzględnił tę ocenę przy wystawianiu oceny końcoworocznej. 300100 nagród po 100 zł20 kpln na plakaty, banery, ulotki, stronę www i sprawdzanie statutów i WSO wszystkich ursynowskich szkół od podsawowych do ponadgimnazjalnych


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki