Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-18 09:13:51
Powrót do projektu

Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum

status:


Projekt polega na montażu monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów metra w obu kierunkach nad wejściami do stacji metra. Na peronach stacji metra zostaną z kolei zamontowane tablice pokazujące czas do odjazdu tramwajów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.010800004005
szerokość geograficzna: 52.230029621781

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Stacja metra Centrum

Istotne informacje o lokalizacji

Monitory o czasie do odjazdu metra będą zlokalizowane nad południowymi wejściami do stacji metra Centrum (2 x 1 szt.), a tablice o czasie do odjazdu tramwajów na peronach stacji Centrum przy wejściach na schody południowe (2 x 2 szt.).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne - przez całą dobę i dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Projekt polega na montażu monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów metra w obu kierunkach nad wejściami do stacji metra.Zakłada się montaż monitorów (wyświetlaczy) informujących o czasie do odjazdu metra nad południowymi wejściami do stacji metra pod istniejącymi zadaszeniami (2 x 1 szt.),Zakłada się montaż tablic informujących o czasie do odjazdu tramwajów na peronach stacji Centrum na ścianach bocznych przy wejściach na schody południowe (2 x 2 szt.).Monitory i tablice będą powtarzały informacje wyświetlane przez monitory na peronach metra oraz tablice na przystankach tramwajowych, aby nie było potrzeby zmieniania technologii istniejących systemów ani formatów generowanych przez nich informacji. Monitory będą w tej samej technologii co te na peronach metra (LCD), a tablice o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów w tej samej technologii jak te na przystankach (LED, 6-wierszowe). Z tego też powodu jeden monitor / tablica będzie pokazywała czasy do odjazdu dla jednego kierunku.

Prowadzone kanały dla przewodów transmitujących sygnał zostaną zaprojektowane z rezerwą, umożliwiającą w przyszłości dołożenie kabli do sterowania monitorami/tablicami umieszczonymi w innych lokalizacjach (np. na innych przystankach, na dworcu PKP W-wa Śródmieście).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie pasażer dowiaduje się ile ma czasu do dojazdu najbliższego pociągu metra dopiero w chwili dojścia do antresoli z bramkami. Jeśli informację tę dostanie wcześniej - jeszcze na powierzchni, będzie wiedział czy powinien się spieszyć, czy może iść powoli. Dzięki tej informacji w wielu wypadkach zdąży na zdążyna pociąg, który bez niej by mu uciekł. Ma to szczególne znaczenie poza godzinami szczytu, kiedymetro kursuje co ok.4minuty, w soboty i niedziele (co7-10minut) orazdla jadących nabilety czasowe.To samo dotyczy informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Systemy takie są już sąjuż dla tramwajów al.Jerozolimskich. Można tę informację podać pasażerowi już w momencie wmomencie wychodzenia z pociągu zpociągu metra.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Monitory informujące o czasie do odjazdu metra: 2 x 30 20 000 = 60 40 000

Tablice SIP informujące o czasie do odjazdu tramwajów: 4 x 50 30 000 = 200 120 000

Instalacje zasilające i doprowadzające sygnał, montaż i projekt: 12 000

Razem: 272 172 000 zł.


Całkowity koszt projektu: 272 172 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki