Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 23:20:55
Powrót do projektu

Prawa ucznia i rodzica: Stała kontrola szkół, czy pozwalają wychodzić na przerwach na dwór.

status:


Zlecamy organizacji pozarządowej stałą kontrolę szkół na okoliczność wychodzenia uczniów na świeże powietrze podczas przerw.


Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Cały Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Cały Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny


Pełny opis projektuProwadzimy Stałą

Zlecamy organizacji pozarządowej stałą kontrolę szkół , czy pozwalają wychodzić na przerwach na dwórna okoliczność wychodzenia uczniów na świeże powietrze podczas przerw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzieciaki potrzebują zdecydowanie więcej ruchu, zwłaszcza tego na słońcu i świeżym powietrzu niż siedzenia w śmierdzących szkołach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6000


Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki