Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 17:05:27
Powrót do projektu

Ursynowskie biuro praw ucznia i rodzica prowadzone przez organizację pozarządową.

status:


Ursynowskie biuro praw ucznia i rodzica prowadzone przez organizację pozarządową.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ursynów

Istotne informacje o lokalizacji

Ursynów


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Prowadzenie biura praw ucznia i rodzica.Udzielanie porad, informacji, prowadzenie interwencji.Organizacje pozarządowe wesprą rodziców, uczniów i nauczycieli w dążeniu do szkoły zgodnej z prawem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ochrona praw człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

17000


Całkowity koszt projektu: 17 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

17000


Całkowity koszt eksploatacji: 17 000,00 zł

Załączniki