Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-06-01 15:35:15
Powrót do projektu

Wi-Fi wśród drzew – rozwój bezpłatnej sieci Internetu bezprzewodowego w parkach i ogrodach Śródmieścia

status:


Projekt zakłada instalacje instalację sześciu punktów hot-spot – bezprzewodowego bezpłatnego Internetu – na terenie parków miejskich: Parku Marszałka Rydza-Śmigłego, Parku Agrykola, Parku Mirowskiego i Parku Jazdów

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.009035110474
szerokość geograficzna: 52.240310106615

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

m.in. Park Rydza Śmigłego parki śródmiejskie

Istotne informacje o lokalizacji

ostateczne lokalizacje są w trakcie uzgodnień – wycofano z projektu Ogród Krasińskich i Ogród Saski ponieważ Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.s.t Warszawy realizuje w 2016 roku podobny projekt w tych obiektach. Za zgodą Projektodawcy, zostaną one zastąpione innymi obiektami miejskimi spełniającymi wymogi regulaminowe (lokalizacja na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich)Park Marszałka Rydza-Śmigłego, Park Agrykola, Park Mirowski i Park Jazdów. W przypadku brak możliwości zainstalowania hot-spotów w jednym z tych parków, dopuszcza się możliwość instalacji 6-ciu urządzeń w trzech pozostałych.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezprzewodowy Internet udostępniany przez zainstalowane w parkach miejskich parku miejskim hot-spoty będzie dostarczany użytkownikom bezpłatnie. Podłączyć się do sieci można będzie znajdując się w zasięgu nadajnika (do ok. 400 200 metrów) w godzinach otwarcia parkówparku.


Pełny opis projektuPierwotna wersja projektu zakłada zainstalowanie wi-fi w trzech parkach: Ogrodzie Krasińskich, Ogrodzie Saskim i

Pełny opis projektu

W ramach projektu punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu zostaną zainstalowane w następujących parkach miejskich: Parku Marszałka Rydza-Śmigłego. Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy realizuje w 2016 roku tożsame zadanie, pokrywające się z niniejszym projektem w Ogrodzie Krasińskich i Ogrodzie Saskim, zatem realizacja niniejszego projektu w tych lokalizacjach jest niezasadna. Projektodawcy zaproponowano zmianę lokalizacji projektu – nowe lokalizacje są obecnie uzgadniane po wyrażeniu zgody na takie rozwiązania przez Projektodawcę, Parku Agrykola, Parku Mirowskiego i Parku Jazdów. W parkach tych zostaną utworzone po 1 lub 2 punkty hot-spot instalowane na maszcie lub latarni. Każdy z takich punktów umożliwi posiadaczom laptopów, smartfonów lub innych urządzeń elektronicznych wyposażonych w kartę sieciową działającą w standardzie wi-fi połączenie się z siecią Internet będąc w zasięgu nadajnika. Usługa będzie dostarczana bezpłatnie dla wszystkich chętnych.

Instalacja punktów bezpłatnego dostępu do Internetu zachęci osoby aktywnie korzystające z Internetu do przebywania częściej na świeżym powietrzu. Parki mają potencjał stać się miejscem pracy oraz jeszcze bardziej przyjaznym i funkcjonalnym miejscem integracji mieszkańców pobliskich osiedli. Internet pod chmurką będzie pomocny również dla odwiedzających stolicę gości.

Każdy z hot-spotów będzie miał zasięg o średnicy do około 200 metrów w zależności od ukształtowania terenu. Celem nie jest pokrycie wybranych parków w całości, lecz stworzenie stref, gdzie podłączenie się do Internetu byłoby możliwe. Będą to miejsca w parkach, gdzie zbiera się zwykle najwięcej osób – przy ławeczkach, fontannach itp.

Korzystać z Internetu każdy chętny będzie mógł za darmo. Maksymalna prędkość połączenia to 512 kb/s. Prędkość ta wystarczająca jest do przeglądania stron internetowych, portali społecznościowych oraz poczty, jednocześnie ogranicza możliwość pobierania dużych plików takich jak filmy, żeby nie obciążać urządzeń. Połączenie będzie trwało 45 minut, po czym użytkownik będzie mógł zalogować się ponownie i dalej korzystać z usługi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Każdy odwiedzający parki miejskie objęte projektem uzyskuje możliwość bezpłatnego skorzystania z dostępu do sieci Internet. Internet potrzebny jest mieszkańcom do nauki, pracy, rozrywki i kontaktów ze znajomymi.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys przyjmuje się wstępnie w założonej przez Projektodawcę wysokości, niemniej jednak po uzgodnieniach dotyczących zmienionych lokalizacji mogą pojawić się dodatkowe koszty, np. koszt doprowadzenia zasilania dla urządzeń AP.

Urządzenie hot-spot wraz z montażem na latarni lub maszcie = 30 000 zł x 6 sztuk


Całkowity koszt projektu: 180 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Utrzymanie i okresowa obsługa urządzenia 7 000 zł x 6 sztuk


Całkowity koszt eksploatacji: 42 000,00 zł

Załączniki