Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-11 17:20:45
Powrót do projektu

Miejskie Pszczoły

status:


Projekt ma na celu zwiększanie świadomości mieszkańców Śródmieścia dotyczącej zarówno pszczelarstwa, jak i roli jaką odgrywają pszczoły w życiu człowieka. Dzięki stworzeniu pasieki mieszkańcy będą mogli spróbować własnych sił w zbieraniu miodu podczas okresowych warsztatów praktycznych oraz będą mogli obserwować życie pszczelej społeczności miejskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.003622412682
szerokość geograficzna: 52.257158478728

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Romualda Traugutta

Istotne informacje o lokalizacji

Teren zielony, miejsce oddalone 10 metrów od domów

Lokalizacja spełniająca wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zgodnie z Rozdziałem VII §30 ust. 2-3 Uchwały

nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ule znajdą znajdować się w parku będą na terenie odgrodzonym – dostęp będzie możliwy poprzez udział mieszkańców w warsztatach bądź wizyty w godzinach pracy pszczelarza po telefonicznym/mailowym umówieniu się. Na warsztatach mieszkańcy dowiedzą się o życiu pszczół w mieście oraz o ich ważnej roli w życiu człowieka. Dla zainteresowanych będą organizowane kursy z pszczelarstwa, a w przypadku zainteresowania mieszkańcy będą mogli pełnić dyżury przy ulach okresowo opiekując się nimi. Dodatkową korzyścią dla uczestników warsztatów będzie otrzymanie słoiczka miodu zebranego z miejskich uli w Warszawie. Warsztaty będą organizowane na podstawie zapisów oraz poprzez zgłoszenia szkół dla uczniów szkół podstawowych jak i średnich. Parku Traugutta. Miejsce ustawienia uli będzie ogrodzone, a dostęp do nich możliwy jedynie podczas umówionych wizyt - dyżurów edukacyjnych pszczelarza (opiekun pasieki), takie dyżury planowane jeden raz w miesiącu (harmonogram). Dostarczenie i ustawienie uli (wypożyczenie uli na okres od kwietnia do grudnia) wraz z rojami nieagresywnych pszczół, ogrodzenie pasieki obsługa pasieki (sprzęt i materiały niezbędne

do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki), organizacja „dyżurów edukacyjnych”, usuniecie pasieki wykonywane przez pszczelarza – opiekuna pasieki- podmiot zewnętrzny, profesjonalnie przygotowany do realizacji zadania. Miód pozyskany z pasieki bezpłatnie rozdysponowywany podczas „dyżurów edukacyjnych” wśród uczestników. Przygotowanie pojemników z miodem będzie obowiązkiem opiekuna pasieki.


Pełny opis projektu

Każdego roku populacja pszczół w Polsce i na Świecie maleje, dlatego warto podnosić świadomość mieszkańców, szczególnie, że w naszej strefie klimatycznej ok. 80-90% gatunków roślin zapylanych jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających największą rolę odgrywa pszczoła miodna. Zdaniem naukowców zapylanie jest cechą użytkową pszczół

o większym znaczeniu dla człowieka niż produkowanie przez nie: miód, propolis, pyłek, mleczko pszczele, jad.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie roli pszczół w życiu człowieka oraz miasta. Dzięki założeniu pasieki pszczoły dbają o ekosystem w Śródmieściu poprzez zapylanie lokalnych roślin. Jednocześnie dzięki organizowanym warsztatom dyżurom edukacyjnym mieszkańcy w każdym wieku mogą nie tylko posłuchać o tych stworzeniach, ale również obserwować ich życie. Dla zainteresowanych organizowane będą kursy pszczelarstwa, w których mieszkańcy uczyć się będą podstaw tego zawodu oraz poznawać będą zakres prawny związany z posiadaniem uli w mieście. W okresach zbierania miodu również organizowane będą zajęcia pokazujące jak się zbiera miód. Każdy mieszkaniec, który weźmie udział w jednym z oferowanych warsztatów, bądź po prostu odwiedzi pasiekę po uprzednim umówieniu się na dzień i godzinę otrzyma słoiczek miodu zebranego z warszawskiej pasieki. W zależności od zapotrzebowania pasieka .

Pasieka będzie miejscem spotkań mieszkańców chcących zrozumieć wpływ pszczół na nasze życie. Poza osobami indywidualnymi, również szkoły oraz inne instytucje będą mogły zapisywać się na wycieczki po pasiece bądź na szkolenia/warsztaty. Projekt również zakłada zatrudnienie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy w Warszawie, dzięki czemu zostanie stworzone dodatkowe miejsce pracy. Taka osoba zostanie odpowiednio przeszkolona i będzie okresowo wysyłana na warsztaty doszkalające. Projekt zakłada zakup uli, pszczelej rodziny oraz wszystkich niezbędnych przyrządów do prowadzenia pasieki przez miasto. Pasieki umieszczone będą w parku Romualda Traugutta, gdzie pszczoły będą poszukiwać pokarmu. Ule zostaną ogrodzone i umiejscowione 10 metrów od zabudowań, tak aby spełniać wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawydyżury edukacyjne w pasiece.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wpływ pszczół na życie każdego człowieka jest nie do przecenienia, niestety coraz częściej mieszkańcy miasta nie mają pojęcia o życiu tych owadów oraz ich roli w naszej codzienności. Projekt ten ma na celu propagowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców Śródmieścia. Dzięki miejskiej pasiece każdy będzie mógł zobaczyć i zrozumieć co sprzyja pszczołom zarówno w mieście jak i na wsi oraz co może im zaszkodzić. Mieszkańcy będą mogli spróbować, pod okiem profesjonalnego pszczelarza, własnych sił w pszczelarstwie oraz skosztować miejskiego miodu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychUle (4 szt) – 1000 PLN Rój pszczół – 300 PLN Miodarka – 1 600 PLN Ubranie – 100 PLN Inne – ok 300 PLN Praca opiekuna pszczół – ok 4000 PLN brutto miesięcznie Koszt szkolenia zatrudnionej osoby – 2000 PLN Ogrodzenie – 1000 PLN

- Dostawa i ustawienie 4 uli zasiedlonych nieagresywnymi rojami pszczół (wypożyczenie na okres 9 miesięcy w 2017 roku tj. od kwietnia do grudnia) wraz z obsługą pasieki przyjęto okres 9 miesięcy (sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki) – 6750 zł. brutto (9 x 550 zł. brutto + 1800 zł. brutto),

- Ogrodzenie pasieki ok. 50 mb – 4000 zł. brutto

- Projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniami BP oraz tablicy o zakazie wstępu osób nieupoważnionych – 3500 zł. brutto

- Organizacja „dyżurów edukacyjnych” jeden raz w miesiącu, przyjęto 7 spotkań - 5600 zł. brutto (7 x 800 zł. brutto), tu wliczona jest cena za przygotowanie miodu i rozdysponowanie na „dyżurach edukacyjnych”

- Usuniecie pasieki - 1000 zł. brutto w przypadku braku kontynuacji projektu w roku następnym.


Całkowity koszt projektu: 20 850,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt zatrudnienia opiekuna pszczół ok. 50 000 PLN brutto rocznie

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16.300,00 zł. brutto

W tym:

- Obsługa pasieki przyjęto okres 12 miesięcy (sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki) – 8400 zł. brutto (12 x 550 zł. brutto + 1800 zł. brutto), - Organizacja „dyżurów edukacyjnych” jeden raz w miesiącu, przyjęto 7 spotkań - 5600 zł. brutto (7 x 800 zł. brutto), tu wliczona jest cena za przygotowany miód i rozdysponowany na „dyżurach edukacyjnych”, - Usuniecie pasieki - 1000 zł. brutto w przypadku braku kontynuacji projektu w roku następnym. - Inne 1300 zł. brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 16 300,00 zł

Załączniki