Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-11 17:22:43
Powrót do projektu

Miejskie Pszczoły

status:


Projekt ma na celu zwiększanie świadomości mieszkańców Śródmieścia dotyczącej zarówno pszczelarstwa, jak i roli jaką odgrywają pszczoły w życiu człowieka. Dzięki stworzeniu pasieki mieszkańcy będą mogli spróbować własnych sił w zbieraniu miodu podczas okresowych warsztatów praktycznych oraz będą mogli obserwować życie pszczelej społeczności miejskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.003622412682
szerokość geograficzna: 52.257158478728

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park Romualda Traugutta

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja spełniająca wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zgodnie z Rozdziałem VII §30 ust. 2-3 Uchwały

nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ule znajdować się będą na terenie Parku Traugutta. Miejsce ustawienia uli będzie ogrodzone,a dostęp do nich możliwy jedynie podczas umówionych wizyt - dyżurów edukacyjnych pszczelarza (opiekun pasieki), takie dyżury planowane jeden raz w miesiącu (harmonogram). Dostarczenie i ustawienie uli (wypożyczenie uli na okres od kwietnia do grudnia) wraz z rojami nieagresywnych pszczół, ogrodzenie pasieki obsługa pasieki (sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki), organizacja „dyżurów edukacyjnych”, usuniecie pasieki wykonywane przez pszczelarza – opiekuna pasieki- podmiot zewnętrzny, profesjonalnie przygotowany do realizacji zadania. Miód pozyskany z pasieki bezpłatnie rozdysponowywany podczas „dyżurów edukacyjnych” wśród uczestników . Przygotowanie pojemników z miodem będzie obowiązkiem opiekuna pasieki.


Pełny opis projektu

Każdego roku populacja pszczół w Polsce i na Świecie maleje, dlatego warto podnosić świadomość mieszkańców, szczególnie, że w naszej strefie klimatycznej ok. 80-90% gatunków roślin zapylanych jest przez owady. Spośród wszystkich owadów zapylających największą rolę odgrywa pszczoła miodna. Zdaniem naukowców zapylanie jest cechą użytkową pszczół

o większym znaczeniu dla człowieka niż produkowanie przez nie: miód, propolis, pyłek, mleczko pszczele, jad.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców odnośnie roli pszczół w życiu człowieka oraz miasta. Dzięki założeniu pasieki pszczoły dbają o ekosystem w Śródmieściu poprzez zapylanie lokalnych roślin. Jednocześnie dzięki organizowanym dyżurom edukacyjnym mieszkańcy w każdym wieku mogą nie tylko posłuchać o tych stworzeniach, ale również obserwować ich życie.

Pasieka będzie miejscem spotkań mieszkańców chcących zrozumieć wpływ pszczół na nasze życie. Poza osobami indywidualnymi, również szkoły oraz inne instytucje będą mogły zapisywać się na dyżury edukacyjne w pasiece.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wpływ pszczół na życie każdego człowieka jest nie do przecenienia, niestety coraz częściej mieszkańcy miasta nie mają pojęcia o życiu tych owadów oraz ich roli w naszej codzienności. Projekt ten ma na celu propagowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców Śródmieścia. Dzięki miejskiej pasiece każdy będzie mógł zobaczyć i zrozumieć co sprzyja pszczołom zarówno w mieście jak i na wsi oraz co może im zaszkodzić. Mieszkańcy będą mogli spróbować, pod okiem profesjonalnego pszczelarza, własnych sił w pszczelarstwie oraz skosztować miejskiego miodu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Dostawa i ustawienie 4 uli zasiedlonych nieagresywnymi rojami pszczół (wypożyczenie na okres 9 miesięcy w 2017 roku tj. od kwietnia do grudnia) wraz z obsługą pasieki przyjęto okres 9 miesięcy (sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki) – 6750 zł. brutto (9 x 550 zł. brutto + 1800 zł. brutto),

- Ogrodzenie pasieki ok. 50 mb – 4000 zł. brutto

- Projekt, wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z oznaczeniami BP oraz tablicy o zakazie wstępu osób nieupoważnionych – 3500 zł. brutto

- Organizacja „dyżurów edukacyjnych” jeden raz w miesiącu, przyjęto 7 spotkań - 5600 zł. brutto (7 x 800 zł. brutto), tu wliczona jest cena za przygotowanie miodu i rozdysponowanie na „dyżurach edukacyjnych”

- Usuniecie pasieki - 1000 zł. brutto w przypadku braku kontynuacji projektu w roku następnym.


Całkowity koszt projektu: 20 850,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16.300,00 zł. brutto

W tym:

- Obsługa pasieki przyjęto okres 12 miesięcy (sprzęt i materiały niezbędne do prawidłowej obsługi pasieki zapewnia opiekun pasieki) – 8400 zł. brutto (12 x 550 zł. brutto + 1800 zł. brutto), - Organizacja „dyżurów edukacyjnych” jeden raz w miesiącu, przyjęto 7 spotkań - 5600 zł. brutto (7 x 800 zł. brutto), tu wliczona jest cena za przygotowany miód i rozdysponowany na „dyżurach edukacyjnych”, - Usuniecie pasieki - 1000 zł. brutto w przypadku braku kontynuacji projektu w roku następnym. - Inne 1300 zł. brutto.


Całkowity koszt eksploatacji: 16 300,00 zł

Załączniki