Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-05-13 10:12:30
Powrót do projektu

Utworzenie małego parku przy ulicy Bernardyńskiej

status:


Utworzenie niewielkiego parku osiedlowego na niezogospodarowanym niezagospodarowanym terenie działki przy ul. Bernardyńskiej. Projekt przewiduje oczyszczenie terenu z wszelkiego gruzu i zalegających elementów betonowych, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, wycinkę obumarłego drzewostanu, nasadzenie drzew, krzewów ozdobnych i bylin okrywowych, wyrównanie nawierzchni gruntowej istniejących ścieżekpokrycie ścieżek nawierzchnią żwirową, umieszczenie w parku elementów małej architektury i tablic informacyjnych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.065305709708
szerokość geograficzna: 52.193808277346

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Teren pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym na tyłach bloków Bernardyńska 12, 10, 6 i 4 a Kanałkiem Czerniakowskim, ograniczony od wschodu drogą gruntową przy bloku Bernardyńska 2, a od zachodu terenem przedszkola przy Bernardyńskiej 14.

Istotne informacje o lokalizacji

Utworzenie terenu zielonego ogólnodostępnego w pasie wzdłuż Kanałku Czerniakowskiego zgodne jest z ogólnymi założeniami planu zagospodarowania, widok satelitarny pokazuje przyszły park, jako element pasa zieleni otaczającego nowe osiedla planowane w bezpośrednim sąsiedztwie, (utworzenie tzw." zielonej podkowy").


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • seniorzy
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny, otwarty całą dobę, nieogrodzony, nocą nieoświetlony.


Pełny opis projektu

Teren zielony położony pomiędzy historyczną ulicą Bernardyńską a Kanałkiem Czerniakowskim, odgraniczony od zachodu przez budynek przedszkola przy Bernardyńskiej 14 a od wschodu blok mieszkalny przy ul. Bernardyńskiej 2, posiada idealne warunki naturalne do stworzenia tam małego parku. Zróznicowanie wyskości Zróżnicowanie wysokości terenu, kilka starych drzew pozostających wciąż w dobrym stanie i sąsiedztwo małego kanału stawarza możliwośc stwarza możliwość wykonania naprawdę ciekawego założenia parkowego opartego na koncepcji ogrodów angielskich. Roślinność od lat pozostawiana samej sobie nosi tu ślady dawnych działań ludzkich, teren do lat 70. wykorzystwany wykorzystywany był jako sad owocowy, a w latach 80. były tu tzw. "dzikie działki". Po sporządzeniu koniecznej dokumentacji kosztorysowo-projektowej zakres prac obejmowałby w pierwszej kolejności uporządkowanie terenu poprzez usunięcie gruzu, prefabrykatów i innych elementów betonowych, a także mas bitumicznych, pozostałości po zabudowie działkowej, ew. piwniczekpiwnic, itp. oraz a także wszelkich innych odpadów i nieczystości, jeśli znajdują się na objętym projektem terenie. W następnym etapie prac projekt przewiduje . Następnie przewidziane są prace ziemne mające na celu wyrównanie terenu (przy zachowaniu zróżnicowania poziomów). Konieczne będzie także dowiezienie ziemi (opinia architekta) w miejsca powstałych uskoków i w celu wymiany zdegradowanych partii gleby. W dalszej części projekt zakłada wycinkę chorego i obumarłego drzewostanu, a także części samosiejek drzew owocowych i staranną pielęgnację pozostałej szaty roślinnej, a także nasadzenie przynajmniej 25 sztuk drzew i 30 krzewów ozdobnych. Ponadto na . Ścieżki pokryte zostaną nawierzchnią żwirową, a wylot kanału zabezpieczony balustradą. Wysypanie alejek żwirem konieczne jest ze względu na błoto utrzymujące się w częściach niżej położonych w okresie jesiennym i zimowym. Na terenie definiowanym w projekcie jako teren zacieniony nasadzone zostałyby zostaną rośliny bylinowe okrywowe i krzewy ozdobne, a w miejscach nasłonecznionych planuje się założenie łąk kwietnych. Na starych zachowanych drzewach można umieścić także jedną lub dwie budki lęgowe dla ptaków. Na granicy parku przy wejściu od strony wschodniej i od strony południowej umieszczone byłyby dwie zostaną tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z parku i informacje o budżecie partycypacyjnym. Spacerowicze z psami będą mile widzianymi gośćmi, ale zobowiązani będą do sprzątania po swoich pupilach. Na zrewitalizowanym terenie parku zielonym przy alejkach postawionych zostanie 10 ławek , z oparciem i 10 zakrywanych koszy na śmieci (zakrywanych). Ścieżki w parku pozostaną w miejscu dotychczasowych już istniejących ścieżek, będą to ścieżki gruntowe, wyrównane w miejscach usunięcia gruzu, wyznaczone przez rośliny runa i poszycia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Założenie urbanistyczne, jakim było powstałe w końcu latach 70. Osiedle Bernardyńska, trzynastokondygnacyjne budynki wraz z przynależnym im kompleksowym systemem wolnej przestrzeni, (którego działka jest częścią) sąsiaduje bezpośrednio z osiedlem Mokotów Park (apartamentowce Marvipolu), powstałym w I dekadzie XXI. Pas zieleni pełni rolę kompozycyjną w krajobrazie miejskim, decentralizuje tkankę zabudowy i odziela jednostki wybudowane w róznych epokach historycznych, zapewnia przestrzeń widokową, a także stwarza przestrzeń do wypoczynku, tym mieszkańcom, którzy z róznych przyczyn nie mogą skorzystać z rekreacji nad Jeziorkiem Czerniakowskim (np. starsi seniorzy, dzieci młodsze w wieku szkolnym, którym rodzice nie pozwalają na samodzielną zabawę w sąsiedztwie dużego zbiornika wodnego).


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej . 15 - 40 000

2. Uporządkwanie terenu, w tym usunięcie gruzu, dużych elementów betonowych, pozostałości po podpiwniczeniach i zabudowie działkowej, oczyszczenie poszycia z innych rodzajów odpadów - 50 75 000 zł

3. Prace ziemne, w tym zakup i dowiezienie ziemi - 35 000 zł

4. Pielęgnacja istniejącej szaty roślinnej, w tym wycinka chorego i obumarłego drzewostanu, a także prace w koronach drzew. - 15 25 000 4. Wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej poprzez nasadzenie 25 drzew. - 25 000 5

5. Pokrycie istniejących ścieżek nawierzchnią żwirową - 30 000 zł

6. Nasadzenie krzewów ozdobnych - 15 10 000 6

7. Nasadzenie roślin bylinowych okrywowych - 10 000 7. Wykonanie i osadzenie dwóch tabic informacyjnych 2000 8i utworzenie na polankach łąk kwietnych - 24 000 zł

8. Wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej wylot kanału 1500 zł

9. Wykonanie i umieszczenie w parku elementów małej architektury (10 ławek i 10 zakrywanych koszy na śmieci) - 12 000

10. Wykonanie i osadzenie dwóch tablic informacyjnych 1500 zł


Całkowity koszt projektu: 144 254 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania czystości w parku, w tym regularne, opróżnianie koszy na śmiecii, koszt podstawowej pielęgnacji zieleni.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 10 000,00 zł

Załączniki

 • Park przy Bernardyńskiej, MAPKA obszaru objętego projektem.pdf
 • Bernardyńska, park (poziom).jpg
 • Bernardyńska, park (pion).jpg
 • drzewo, park Bernardyńska.bmp
 • widok na teren przyszłego parku, stan jesień 2015.jpg