Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2016-05-24 09:52:53
Powrót do projektu

Bezpieczne przejście dla pieszych przy PKP Falenica

status:


Projekt zakłada instalację dodatkowego oświetlenia na latarniach po obu stronach ulicy Patriotów oraz sześciometrowej barierki na wyjątkowo wąskim fragmencie chodnika na wprost wyjścia z kina. Barierka ma zapobiegać wybieganiu, zwłaszcza młodych widzów, wprost ze schodów pod koła rozpędzonych samochodów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.211293451488
szerokość geograficzna: 52.162173872235

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

Przejście dla pieszych przy ul. Patriotów 44a

Istotne informacje o lokalizacji

Przejście dla pieszych przy ul. Patriotów prowadzące od stacji PKP do ul. Frenkla


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przejście dla pieszych jest ogólnodostępne.


Pełny opis projektu

Przejście dla pieszych przy ul. Patriotów prowadzące od stacji PKP do ul. Frenkla, jest jednym z bardziej uczęszczanych przejść w Falenicy. Prowadzi ono od wyjścia przejścia podziemnego oraz kina mieszczącego się w dawnym dworcu. Korzystają z niego podróżni oraz widzowie kina – często uczniowie pobliskich szkół. Projekt ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo tego przejścia. Zakłada instalację dodatkowego oświetlenia na latarniach po obu stronach ulicy Patriotów oraz sześciometrowej barierki na wyjątkowo wąskim fragmencie chodnika na wprost wyjścia z kina. Barierka ma zapobiegać wybieganiu, zwłaszcza młodych widzów, wprost ze schodów pod koła rozpędzonych samochodów lub przypadkowemu zejściu na jezdnię z wąskiego chodnika.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przejście dla pieszych, o którym mowa w projekcie jest używane zarówno przez widzów kina Stacja Falenica, jak i podróżnych. Zwłaszcza wieczorami jest ono słabo widoczne. Proponowane inwestycje zwiększą bezpieczeństwo pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Postawienie barierki ok 6 metrów długości na wprost wyjścia z kina - 5000

Projekt przyłącza elektrycznego - 4000

Postawienie dwóch latarni po obu stronach jezdni - 40000


Całkowity koszt projektu: 49 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii - 100 zł

Kosztu eksploatacji około 1100 złotych.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 100,00 zł

Załączniki