Autor projektu - zmiany z 2016-03-11 14:59:55
Powrót do projektu

Aktywni mieszkańcy Szczęśliwic

status:


Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Szczęśliwicach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.959317684174
szerokość geograficzna: 52.205275896975

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Park Szczęśliwicki

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą organizowane na terenie całego Rakowca, niemniej obszarem o największym potencjale jest Park Szczęśliwicki.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny. Zajęcia będą zorganizowane w taki sposób by obejmowały wszystkie kategorie wiekowe.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Szczęśliwicach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Chodzi o kreatywne wykorzystanie istniejących tras spacerowych, siłowni plenerowych, boisk itd. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych. Efektem zorganizowania projektu będzie sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej na Szczęśliwicach infrastruktury sportowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców to inwestycja w ich zdrowie i lepsze samopoczucie. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności między innymi poprzez proponowanie im kreatywnego wykorzystania istniejącej na Szczęśliwicach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychoszt

Koszt pracy instruktorów - 80 60 000,00 zł

Wypożyczenie sprzętu sportowego - 5 000,00 zł

Akcja promocyjna - 2 000,00 zł

Sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej - 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki