Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2016-03-15 16:12:49
Powrót do projektu

Aktywni mieszkańcy Szczęśliwic

status:


Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Szczęśliwicach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.959317684174
szerokość geograficzna: 52.205275896975

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Park Szczęśliwicki Szczęśliwice

Istotne informacje o lokalizacji

Zajęcia będą organizowane na terenie całego Rakowcacałych Szczęśliwic, niemniej obszarem o największym potencjale jest Park Szczęśliwicki.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie ogólnodostępny. Zajęcia będą zorganizowane w taki sposób by obejmowały wszystkie kategorie wiekowe.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć na świeżym powietrzu w oparciu o istniejącą na Szczęśliwicach infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Chodzi o kreatywne wykorzystanie istniejących tras spacerowych, siłowni plenerowych, boisk itd. To mieszkańcy wskazaliby aktywności jakie chcieliby podejmować spośród następujących: bieganie dla początkujących, gimnastyka ogólnorozwojowa, nordic walking, narty biegówki, joga, bule, rolki, siatkówka plażowa, zajęcia na siłowni plenerowej. Pierwszy etap realizacji projektu będzie polegał na przeprowadzeniu konsultacji wśród mieszkańców. Projekt byłby realizowany w ciągu całego roku, dostosowując formę aktywności do warunków atmosferycznych. Zajęcia będą się odbywały w cyklach 1-3 miesięcznych, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Ilość dyscyplin i zorganizowanych zajęć będzie zależała od tego jak kosztowne dyscypliny zostaną wybrane.

Podsumowaniem zajęć będzie impreza pt. "Bicie rekordu aktywności fizycznej na Szczęśliwicach" zorganizowana w Parku Szczęśliwickim.

Efektem zorganizowania projektu będzie sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej na Szczęśliwicach infrastruktury sportowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców to inwestycja w ich zdrowie i lepsze samopoczucie. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do aktywności między innymi poprzez proponowanie im kreatywnego wykorzystania istniejącej na Szczęśliwicach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt pracy instruktorów - 60 50 000,00 zł (w zależności od wybranej dyscypliny koszt 1h opieki trenera waha się w granicach 50-80 )

Wypożyczenie sprzętu sportowego - 5 000,00 zł

Organizacja imprezy - 10 000,00 zł

Akcja promocyjna - 2 000,00 zł

Sporządzenie mapy i poradnika wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej - 3 000,00 zł

Wyliczenia mają charakter szacunkowy. Wycena poszczególnych pozycji może ulec zmianie. Granicą jest całkowity koszt projektu.


Całkowity koszt projektu: 70 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki