Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2016-05-12 14:49:38
Powrót do projektu

Maski antysmogowe dla mieszkańców

status:


Projekt zakłada zakup antysmogowych półmasek filtrujących dla mieszkańców oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej mającej na celu przybliżenie wiedzy na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza. Rozdawanie masek ma przełamać opory mieszkańców przed ich stosowaniem w okresach podwyższonego stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.014823317528
szerokość geograficzna: 52.225173139437

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Marszałkowska 68/70

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy całego Śródmieścia. Przy ulicy Marszałkowskiej 68/70 znajduje się stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Maski będą dystrybuowane wśród zainteresowanych mieszkańców Śródmieścia.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup półmasek filtrujących (tzw. jednorazowych) dla mieszkańców. Maski powinny spełniać standard FFP3 (według standardu EN149), to jest wychwytywać 99% zanieczyszczeń z powietrza i chronić przed zanieczyszczeniami typu PM2,5 i PM10, najbardziej szkodliwymi dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Maski muszą być też wyposażone w zawór wydechowy zmniejszający znacznie opory wydechu oraz stężenie dwutlenku węgla i pary, a ich konstrukcja musi umożliwiać dopasowanie maski do indywidualnych potrzeb. Liczba masek celowo nie została określona -ceny detaliczne oscylują w granicach 1,5-4 zł za sztukę, jednakże przy zamówieniu kilkudziesięciu tysięcy masek ceny z pewnością będą znacznie niższe. Projekt zakłada zakup możliwie dużej ilości masek spełniających określone w projekcie standardy.

Projekt zakłada również przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem powietrza. Przygotowanie i druk ulotek informacyjnych dystrybuowanych razem z maskami antysmogowymi.

Kolejnym krokiem będzie uruchomienie stosownej zakładki na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście, na której mieszkańcy będą mogli na bieżąco sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza. Na stronie tej powinny pojawiać się również komunikaty o konieczności nakładania masek antysmogowych, w okresach podwyższonego stężenia zanieczyszczeń powietrza.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zanieczyszczenie powietrza w Warszawie jest coraz poważniejszym problemem. Niejednokrotnie przekracza ono dopuszczalne normy. Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Aby to zmienić należny podjąć szereg długofalowych działań. Tymczasem istotne jest dotarcie do mieszkańców z informacja na temat potencjalnych zagrożeń. Temu służy proponowana akcja edukacyjna. Ogólna dostępność rozdawanych masek ma przełamać opory mieszkańców przed ich stosowaniem w okresach podwyższonego stężenia zanieczyszczeń powietrza.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup półmasek filtrujących (tzw. jednorazowych) - 50 000,00 zł

Przygotowanie i druk ulotek - 5 000,00 zł

Uruchomienie zakładki na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście - 1 000,00 zł

Dystrybucja masek wraz z ulotkami - 1 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 57 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt aktualizowania informacji zawartych w zakładce "antysmogowej" na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 400,00 zł

Załączniki

  • maski.jpg
  • maski1.jpg