Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2016-03-22 09:22:31
Powrót do projektu

Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 190 w pomoce dydaktyczne – Plac zbaw

status:


Zakupienie brakujących urządzeń zabawowych i sprawnościowych, wymiana nawierzchni na szkolnym placu zabaw, wygrodzenie powierzchni placu zabaw z terenu ogólnosportowego wokół szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.051049232483
szerokość geograficzna: 52.210045670843

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Zwierzyniecka 10

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 190, ul. Zwierzyniecka 10, Sielce


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 190 jest dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla Sielce w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele. Jest miejscem rekreacyjnym dla rodzin z dziećmi, które odwiedzają plac zabaw. W okresie dyżurów feryjnych i wakacyjnych organizowane w szkole służy uczniom mokotowskich szkół.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu przez najmłodsze dzieci w naszej szkole. Plac zabaw powinien umożliwiać prowadzenie z dziećmi urozmaiconych form zajęć ruchowych, na przykład pokonywania przeszkód, wspinania czy zwisów. Plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być też bezpieczny. Dlatego ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

- Doposażeniu istniejącego placu zabaw w brakujące urządzenia zabawowe i sprawnościowe, typu: drabinki, drążki, słupki, ścianka wspinaczkowa, huśtawki.

- Wymianie nawierzchni na placu zabaw z piachu na nawierzchnię gumową.

- Wygrodzeniu terenu placu zabaw z części ogólnosportowej wokół szkoły.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie istniejący plac zabaw jest niewystarczający. Mała liczba oraz brak urozmaicenia urządzeń powoduje, że nawet nieliczna grupa dzieci nie znajduje dla siebie zajęcia na placu zabaw. Plac zabaw wysypany jest piachem, w którym załatwiają się okoliczne koty, stwarzając zagrożenie dla zdrowia dzieci. Dotychczasowe ogrodzenie zrealizowane w ramach środków przeznaczonych przez Zarząd Dzielnicy Mokotów w 2009 r. na przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich zostało wykonane ze zbyt słabych materiałów, w efekcie w niedługim czasie uległo zniszczeniu (odkształceniu), dodatkowo wnioskowana rozbudowa będzie wymagała powiększenia wygrodzonego terenu placu zabaw.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Wykonanie projektu placu zabaw po rozbudowie – 10000 zł.

2. Zakupienie brakujących urządzeń zabawowych i sprawnościowych – 17000 zł. 2

3. Wykonanie nawierzchni placu zabaw – 105840 98000

- wymiary placu zabaw po rozbudowie 14m x 20 m = 280 m2

- cena jednostkowa materiału z wykonaniem : 360 350 3

4. Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych (68 m.b. wys. 1,2 m) wraz ze słupkami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo – 9000 zł.


Całkowity koszt projektu: 131 840134 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dozór placu zabaw po godzinach zajęć szkolnych w czasie ogólnodostępnym.


Całkowity koszt eksploatacji: 16 000,00 zł

Załączniki

  • Zgoda_Dyrektora_Szkoły_Podstawowej_nr_190_III.pdf
  • Obszar planowanego zamierzenia_1397.jpg