Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 21:02:56
Powrót do projektu

Kobiecy głos metra

status:


Projekt zakłada nagranie komunikatów wygłaszanych na śródmiejskich stacjach metra przez znane i lubiane artystki, których twórczość jest związana z Warszawą. Oczekiwanie na stacjach będzie dużo przyjemniejsze kiedy usłyszymy ciepłe kobiece głosy, których przesłanie będzie wykraczać poza konwencjonalne komunikaty. W ramach projektu zostanie wśród mieszkańców ogłoszony konkurs na niecodzienne zapowiedzi.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.007972955704
szerokość geograficzna: 52.235426824149

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Śródmiejskie stacje I i II linii metra

Istotne informacje o lokalizacji

Śródmiejskie stacje I (Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański) i II linii metra (Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lektorki umilą podróż wszystkim mieszkańcom poruszającym się metrem. A może ktoś przyjdzie na stacje tylko po to, żeby ich posłuchać?


Pełny opis projektu

Projekt zakłada nagranie komunikatów wygłaszanych na śródmiejskich stacjach metra przez znane i lubiane artystki, których twórczość jest związana z Warszawą. Oczekiwanie na stacjach będzie dużo przyjemniejsze kiedy usłyszymy ciepłe kobiece głosy, których przesłanie będzie wykraczać poza konwencjonalne komunikaty. W ramach projektu zostanie wśród mieszkańców ogłoszony konkurs z nagrodami na niecodzienne komunikaty. To lektorki wybiorą najzabawniejsze z nich. Lektorki losowałyby stacje, które obejmą "patronatem".


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W pociągach metra słyszymy głosy wspaniałych lektorów - Ksawerego Jasieńskiego oraz Macieja Gudowskiego. Na stacjach metra zaś komunikaty odczytuje syntezator mowy. Oczekiwanie na stacjach będzie dużo przyjemniejsze kiedy usłyszymy ciepłe kobiece głosy, których przesłanie będzie wykraczać poza konwencjonalne komunikaty.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kwiaty dla lektorek - 10 000,00 zł

Przygotowanie i realizacja nagrań - 6 000,00 zł

Konkurs z nagrodami na niecodzienne komunikaty - 3 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 19 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

O ile zostaną uruchomione brakujące stacje I linii metra na Muranowie i Placu Konstytucji ;)


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki